PANEL-O-KULTURZE

Działalność KN Meritum po letnim odpoczynku rozpoczęła się 22 września panelem dyskusyjnym w ramach forumu kultury  i demokracji „Kumulacja". Tematem spotkania w którym uczestniczyli organizatorzy i członkowie KN Meritum (Aleksandra Piotrowska), SLOTu (Aleksandra Koźmińska), OFF plus Camery (Paweł Madetko), ALL in UJ (Monika Kuchta),  SIFE AGH, Koła naukowego TD FIUELS (Miłosz Mazurek) i ParaFrazy z Lublina (Monika Smolińska, Gosia Adamczyk), była kultura studencka miasta Krakowa.

Omówiliśmy zagadnienia związane z wpływem wielkich festiwali na formowanie kultury studenckiej ( OFF plus camera, SLOT) tak i małych przedsięwzięć. Została także przeanalizowana działalność rożnych organizacji studenckich, ich dofinansowania, struktury i związku z uczelniami.

Jednym z głównych wątków dyskusji był temat wolontariatu, jako jednej z niewielu możliwości zdobycia doświadczenia przez studenta, który chce wejść na rynek pracy. W trakcie spotkania przed członkami organizacji pojawiały się nowe problemy i pytania, które wyznaczyły kierunek działania na przyszły rok akademicki. Także udało się porównać kulturę Lublina i Krakowa, wymienić się doświadczeniem z pracy w tym sektorze i oczywiście nawiązać współpracę między przedstawicielami organizacji reprezentujących te dwa miasta.  

Mamy nadzieje, ze wydarzenia  takiego rodzaju będą przeprowadzane regularnie dla tych, którzy zajmują się kreacją kultury, bo omawianie aktualnych tendencji, problemów i zjawisk w tej sferze może pozytywnie wpłynąć na jakość ich  pracy. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze Cafe Szafe, za co serdecznie dziękujemy administracji Cafe.

Tekst: Anastazja Naumenko

Zdjęcia: Weronika Pokojska