Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK - 21.04.2010r.

Strona NZS UEK

Byliśmy już w muzeum i galerii. Nikt jednak lepiej nie zrozumie studenta tak jak… student! Dlatego też tym razem postanowiliśmy spotkać się z przedstawicielami organizacji studenckiej. A że członkowie naszego Koła słyną ze swojej otwartości i wszechstronnych kontaktów, złożyliśmy wizytę  przedstawicielom Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego (NZS UEK) w Krakowie. Spotkanie odbyło się na terenie UEK, a o tym czym jest i jakie możliwości niesie ze sobą uczestnictwo w tego typu organizacji, rozmawialiśmy z Michałem Świerczyńskim – Przewodniczącym, Michałem Hurasem - Sekratarzem, Olgą Zajączkowską – Członkiem Komisji Uczelnianej ds. projektów, Jakubem Nawrotkiem – Sekretarzem Uczelnianej Komisji Rewizyjnej oraz członkami NZS -  Sylwią Skórą i Pawłem Bobrowskim. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji wprowadzającej nas w specyfikę działalności i sposób funkcjonowania NZSu.

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego (NZS UEK)    w Krakowie, to organizacja, której misją jest: „wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów".
W obszarze celów i założeń realizowanych przez grupy projektowe znajdują się:
•    Integracja środowiska studenckiego
•    Kultura
•    Poznanie interkulturowe
•    Kreowanie liderów
•    Akcje charytatywne
•    Rozwój wewnętrzny

Zgodnie ze statusem prawnym, NZS jest stowarzyszeniem, co pociąga za sobą określone konsekwencje, między innymi konieczność przestrzegania prawa krajowego, głównie w postaci ustaw: Prawo o stowarzyszeniach oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.


Ponadto, NZS jest samodzielną jednostką, wobec czego zobowiązany jest do przestrzegania własnych aktów prawnych: Statutu NZS UEK, Regulaminu NZS UEK, uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uchwał Komisji Uczelnianej i Uczelnianej Komisji Rewizyjnej (Statut NZS UEK, Regulamin NZS UEK).

Po krótkim zapoznaniu się z działalnością NZS UEK przyszedł czas na pytania, uwagi, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. To ostatnie stanowiło chyba najbardziej wartościowy element dyskusji. Jako Koło, które zaczyna nabierać rozpędu, mogliśmy uzyskać wiele cennych rad odnośnie tego jak dobrze zorganizować pracę nad projektem, dzielić się obowiązkami czy też zdobywać sponsorów. Mieliśmy również okazję zobaczyć członków NZS w akcji, a także widzieć miejsca, które niejednokrotnie stają się dla członków NZSu drugim domem, patrz: biuro. (Mamy nadzieję, że i my doczekamy się swojego „M1").

To spotkanie pokazało nam, że przy dobrych pomysłach, organizacji i zaangażowaniu można naprawdę wiele osiągnąć. Pierwsze lody zostały przełamane. Teraz trzeba pobudzić wyobraźnię i zabrać się do pracy! Może w przyszłości uda nam się wraz z członkami NZS połączyć siły i zorganizować wspólny projekt? A może Ty masz pomysł, który chciałbyś zrealizować? Dołącz do nas!