Profesjonalne szkolenie z coachingu 12 i 14.12.2011r.

Celem naszego szkolenia było poszerzenie świadomościowe uczesniczących poprzez część teoretyczna oraz warsztatową. Tak jak pisaliśmy we wniosku miało ono na celu także pomoc w nabyciu nowych umiejętności.

Szkolenie trwało przez 2 dni po 6 godzin. Sale, w których odbyły się szkolenia, zostały udostępnione przez  Instytut Spraw Publicznych wraz z pomocnymi narzędziami do pracy coacha.Zmieniła się jedynie liczba osób z 18 na 12, ponieważ trener po dokładnym zbadaniu sytuacji przygotował plan pracy dla 12 osób, który był bardziej efektywny niż dla 18 osób.


Celem działalności naszego koła jest m.in:
•    budzenie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów,
•    integracja środowiska akademickiego,
•    organizowanie współpracy i szeroko rozumianego networkingu pomiędzy studentami, a organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami prywatnymi w kraju i za granicą.


Szkolenie z coaching'u, które organizowaliśmy wpisuje się w każdy z celów. Coaching pobudza świadomość i możliwości człowieka. Powoduje przekroczenie wszelkich barier związanych z życiem zawodowym jak i osobistym Pomaga w wytyczaniu celów i dążeniu do nich. Budzi zainteresowania człowieka z jakich nie zdawał sobie wcześniej sprawy. Jest przyczynkiem do integracji.


W naszym przypadku integracji ulegli wszyscy uczestnicy. W ostatniej fazie szkolenia wymienili się mailowo i postanowili nadal uczestniczyć w sesjach coachinowych prowadzonych przez trenerkę. W tym aspekcie widać także chęć współpracy między uczestnikami i trenerką.


Cele jakie założyliśmy w szkoleniu zostały wszystkie zrealizowane. Mianowicie:
1.    Poprawa skuteczności i efektywności działań.
1.    Udowodnienie wagi korzyści płynących z działania nowymi metodami.
2.    Rozbudowa strefy wewnętrznej człowieka.
3.    Rozwijanie koncepcji na rozwój biznesu zarówno biorąc pod uwagę kwestie przywództwa w organizacjach, przedsiębiorstwach jak i we własnym biznesie.
4.    Ukazanie sposobu radzenia sobie z różnorakimi sytuacjami, z niejednoznacznymi wyzwaniami i ze zmieniającym się otoczeniem.


Mogły one zostać zrealizowane, ponieważ uczestniczący studenci byli nastawieni na czerpanie ze szkolenia samych korzyści. Włożyli ogrom pracy w poznanie i szkolenie umiejętności miękkich. Tworzyli zgraną grupę.

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu to studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były to głównie osoby z 2 roku SUM i z 3 roku studiów licencjackich. Przekrój kierunków przedstawiał się następująco: dziennikarstwo, psychologia stosowana, zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie w kulturze, ekonomia. Były to osoby żywo zainteresowane tematem, chociaż nie znające się na tej profesji. W szkoleniu wzięło udział dwóch członków z Koła Naukowego MERITUM.


Trenerka w ramach szkolenia użyła wielu narzędzi szkoleniowych aby uzmysłowić uczestnikom proces coaching'u. Była to m.in. praca w grupach, odgrywanie scen coachingowych, robienie projektów, praca samodzielna.
Plan szkolenia, który założyliśmy we wniosku odnośnie rozłożenia działań trenera i przebiegu szkolenia przez 2 dni został przeprowadzony w taki sam sposób.

Plan naszego działania się nieco zmienił, ponieważ projekt został przeprowadzony kilka dni później niż zakładaliśmy. Czyli nie 5 i 9 grudnia, ale 12 i 14 grudnia. Nasze założenia wynikły z możliwości udostępnienia nam sali szkoleniowej oraz z możliwości uczestniczenia coacha w szkoleniu.


Poniżej przedstawiam plan naszej pracy:
1. Nawiązanie współpracy z trenerem - 10 października
2. Ustalenie dokładnego terminu i miejsca szkolenia - 28 października
3. Ogłoszenie o naborze i promocja wydarzenia - cały miesiąc listopad i w pierwszej połowie grudnia
Informacje zostały umieszczone na stronie internetowej koła, na plakatach, na naszym koncie Koła Naukowego MERITUM na portalu Facebook, oraz na stronie Instytutu Spraw Publicznych. Już w pierwszych godzinach po ogłoszeniu naboru zgłaszały się pierwsze osoby. W sumie zgłoszenie wysłało 59 osób, co wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na takiego rodzaju działania na naszym wydziale.
4. Przyjmowanie zgłoszeń – do 9 grudnia. (przysyłane one były na specjalnie stworzony adres mailowy)
5. Realizacja szkolenia - 12 i 14 grudnia. W realizacje zaangażowani byli wszyscy członkowie koła. Współpraca między nami była bardzo owocna. Wszyscy pomagali z dekoracja i ułożeniem sali, z plakatami i z cateringiem.
6. Ewaluacja - już w drugim dniu szkolenia uczestnicy wypełniali ankietę, której wyniki zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.
7. Rozliczenie projektu.


W naszych działaniach skupiliśmy się na przygotowaniu studentom odpowiednich materiałów, aby mogli oni bez przeszkód uczestniczyć w szkoleniu z coachingu. Bardzo pomocna była w tym trenerka - Alicja Chmielewska. Po szkoleniu Pani Alicja dostała od nas zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia oraz formę rekomendacji od Koła Naukowego MERITUM.


Po przygotowaniu odpowiednich materiałów zamówiliśmy cateringowe rzeczy. Dużo czasu zajęło nam zrobienie plakatu, który tworzyliśmy sami wspólnymi siłami. Sekretariat Instytutu Spraw Publicznych był nam bardzo przychylny. Pomagał nam, gdy np. potrzebne były materiały do ułożenia czy posprzątania sali.
W 2 dniu szkolenia przekazaliśmy uczestnikom zaświadczenia udziału w szkoleniu.Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wspólnych, integracyjnych i pouczających działań. Problem jaki się pojawił, dotyczył jedynie faktur, na które długo musieliśmy czekać. Jeśli chodzi o organizację pracy i działań wszystko poszło nam sprawnie i bez problemów. Po ankiecie ewaluacyjnej widać także i i uczestnicy szkolenia z coaching'u byli zadowoleni.

Projekt został dofinansowany z funduszy Rady Kół Naukowych UJ.

Tekst: Izabela Cywa

Zdjęcia: Weronika Pokojska