Konferencja "Most wanted - Pokolenie Y" (14-15.05.2013r.)

Zapewne każdego wykładowcę buduje fakt, gdy jego studenta pochłonie temat, o którym mówił on na zajęciach, a młody żak poszerza swoją wiedzę zatracając się w literaturze. Tematem, który został poddany głębszej analizie przez członków Koła Naukowego „Meritum" było pokolenie Y, czyli ludzie urodzeni w latach 1980-1996. Naukowcy twierdzą, że igreki to osoby ambitne, w pełni świadome swoich umiejętności. Nie stronią od szkoleń, warsztatów, czy innych metod doskonalenia. Chłoną nowe technologie. Odnosząc się do rynku pracy można scharakteryzować ich jako osoby dość zmienne, nieprzywiązane do pracodawcy. Pragnąc skonfrontować te i inne cechy z poglądami praktyków i teoretyków mających do czynienia z ludźmi z pokolenia Y Koło Naukowe „Meritum" podjęło się organizacji konferencji naukowej „Most wanted – pokolenie Y. Marketing największej grupy docelowej na rynku.", która odbyła się w dniach 14-15 maja 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień I (14 maja 2013 r.)
 
Konferencję otworzyła punktualnie o godzinie 9.00 organizatorka, Gabriela Orzech. Przywitała ona zebranych na sali prelegentów oraz uczestników przedsięwzięcia. Gabriela w imieniu własnym, jak i w imieniu członków Koła Naukowego MERITUM podziękowała również wszystkim bez których nie doszłoby do zorganizowania tej konferencji, a mianowicie podmiotom współfinansującym Gminie Miejskiej Kraków (Urząd Miasta Krakowa), Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak". Przy tej okazji podziękowano również patronowi – Dziekanowi Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – profesorowi Jackowi Ostaszewskiemu, patronom medialnym organizacji ALL IN UJ, Magazynowi Exclusive Info, a także patronowi FRUGO. Za współpracę podziękowano również Kołu Naukowemu Innowatorzy Zarządzania oraz Kołu Naukowemu Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konferencji jednak do każdego z osobna jak i ogólnie popłynęły serdeczne podziękowania. Ostatni punktem pierwszej części programu była prezentacja filmu promującego miasto Kraków.
 
„Strategia stagnacji, czyli droga pod górkę pokolenia Y" dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UW
 
 
Pierwszy wykład w ramach konferencji poprowadził dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UW, socjolog, który zajmuje się przede wszystkim antropologią filozoficzną, teorią podmiotowości oraz kultury masowej. Profesor Wielecki przedstawił krótką charakterystykę pokolenia Y oraz przedstawił tło społeczno-ekonomiczne w jakim przyszło żyć igrekom. Rzeczywistość w jakiej przyszło żyć igrekom to oczywiście kryzys. Kryzys, który rozpoczął się pod koniec 2007 roku w Stanach Zjednoczonych i zapewne będzie on jeszcze towarzyszył pokoleniu Y. Profesor po krótce przedstawił najważniejsze czynniki, które wywołały omawiany przezeń kryzys. W kolejnej części wystąpienia omówione zostały niektóre istotne wskaźniki ekonomiczne oraz związane z nimi problemy na przykładzie USA. Następnie profesor Wielecki przedstawił sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle innych europejskich krajów. Za podstawowe wskaźniki przyjęto średnią długość życia, PKB, PKB na jednego mieszkańca oraz kilka innych. Przedstawione wskaźniki pokazały jak silnie powiązane są ze sobą sprawy ekonomiczne i społeczne. Na zakończenie wystąpienia zaproszony gość omówił kwestie zaufania społecznego i podsumował omawiane kwestie.
 
„Zarzadzanie luką pokoleniową – jak pogodzić pokolenie X, Y i Baby Boomers?" Justyna Bandoła
 
 
Justyna Bandoła rozpoczynając swoją prelekcję w krótkich słowach opisała lukę pokoleniową, jako różnice pomiędzy pokoleniami. Pani Bandoła pokrótce scharakteryzowała również igreków jako ludzi uwielbiających nowe technologie oraz robiących wiele rzeczy w tym samym momencie, co jak się okazało nie jest tak efektywne jak im się wydaje. Igreki nazwane zostały dziećmi rodziców „helikopterów". Chodzi tu mianowicie o to, że małe igreki mogły się same rozwijać, jednak gdy tylko napotykali jakiś problem od razu pojawiał się zatroskany rodzic.
 
W dalszej części prezentacji prelegentka przedstawiła najważniejsze różnice pomiędzy pokoleniem X, Y oraz Baby Boomers. Wśród rozpatrywanych aspektów uwzględnione zostały oczekiwania względem pracodawcy jak i samej pracy. W dalszej części omówione zostały różne style zarządzania w organizacji z uwzględnieniem oczekiwań pokolenia Y. W tym dziale porównane zostały takie aspekty jak motywatory, sposób podejmowania decyzji, wsparcie, pozycja w organizacji, najważniejsze wartości i tym podobne. Przy okazji omawiania stylów zarządzania pojawiło się pojęcie mentoringu, czyli relacji między uczniem, a jego mentorem zwanym mistrzem. Igreki swych przełożonych traktują raczej jak kolegów, tylko, że posiadających szersze kompetencje.
W dalszej części prelekcji pani Banduła poruszyła kwestie związane z zarządzaniem wiedzą oraz zarządzaniem organizacją wielopokoleniową. Obecnie występuje przeładowanie wiedzą, które może przytłaczać co niektórych, jednak igreki potrafią się w tym odnaleźć. Informacja rozumiana jest też jako innowacja pozwalająca się rozwijać. Natomiast zarządzanie organizacją wielopokoleniową to wątek, który ukazuje jak wiele problemów ale i szans stoi przed managerem, który zarządza tego typu organizacją. Jednocześnie wiele mogą uczyć się od siebie na wzajem igreki i ludzie z pokolenia X. Ten stan nie musi stymulować wyłącznie konfliktów ale pozwala na wzajemne uczenie się i nabywanie właściwych wzorców.
Kolejnym wątkiem poruszonym przez panią Bandułę był reverse mentoring, czyli sytuacja, w której to młoda osoba jest mentorem dla starszej i uczy tę drugą na przykład posługiwania się nowym sprzętem komputerowym.
Na zakończenie, prelegentka stwierdziła, że elementem, który pomaga we współpracy wielopokoleniowej jest innowacja, czyli to co interesuje przedstawicieli wszystkich pokoleń.
 
„Młody internauta w poszukiwaniu tożsamości, czyli jacy jesteśmy i jak postrzegamy innych" Mateusz Tułecki
 
Po krótkiej przerwie swoje wystąpienie rozpoczął Mateusz Tułecki – doradca zarządu ds. marketingu i PR w Status Venture oraz organizator konferencji InternetBeta. We wstępie swej prelekcji pan Tułecki podkreślił stan w jakim żyją igreki, stan zawieszenia między dwoma światami – światem realnym i wirtualnym. Prelegent opowiadał o tym w jaki sposób ludzie z pokolenia Y poszukują tożsamości i czym ona tak naprawdę dla nich jest. Jedną z metod odnalezienia siebie w społeczeństwie jest budowa sieci kontaktów i funkcjonowania w nich.
Następnie pan Tułecki przedstawił metodę SNA, czyli analizę sieci społecznych. Jest to jedno z bardziej nowoczesnych narzędzi za pomocą którego można badać nawet najbardziej skomplikowane struktury relacji pojawiające się pomiędzy różnymi podmiotami społecznymi. W tym temacie omówione zostały jeszcze tak zwane „słabe więzi", czyli takie które istnieją pomiędzy ludźmi, którzy rzadko się ze sobą kontaktują. Do jednych z najważniejszych elementów, które budują więzi społeczne są wzajemna pomoc i szybka wymiana informacji.
W dalszej części prelekcji pan Tułecki przedstawił system SERM, czyli zarządzania reputacją w sieci. Działania te polegają na kreowaniu w wybrany przez siebie sposób marki w internecie. Można również tę metodę odnieść do ludzi. Pan Tułecki opowiedział jak duże znaczenie mają informacje zamieszczane w sieci przez nas samych, bądź przez naszych bliskich, a które nas dotyczą. Bowiem wiele firm nim przyjmie nas do pracy sprawdzi to co pisze o nas w internecie. Dlatego też należy dość bacznie pilnować umieszczanych tam informacji i odpowiednio nimi kierować, by przynosiły też nam profity.
Puentą jaką można wysnuć z wykładu pana Tułeckiego jest fakt iż narzędzia internetowe to szanse i zagrożenia, dlatego ważne jest by dobrze je wykorzystać dla własnych celów.
 
„Technologizacja życia codziennego. Internet of Things w praktyce" Jarosław Królewski
 
Referat Jarosława Królewskiego z Humanoit Group odbiegał nieco od pozostałych wystąpień w tej części Konferencji, ponieważ skupiał się na działaniu i trendach w zakresie nowych technologii. Jak zauważył prelegent, współczesna technologia nie musi być wcale trudna i jeżeli jest nawet skomplikowana, ale intuicyjna, to każdy z nas jest w stanie ją opanować. Coraz częściej z inżynierami współpracują humaniści, np. filozofowie, ponieważ znają lepiej potrzeby konsumenta i są w stanie ocenić użyteczność danego produktu dla szerokiej publiczności. Powołując się na Latoura, Królewski wprowadził słuchaczom pojęcie Internet of Things. W dzisiejszych czasach należy odejść od standardowego myślenia o społeczeństwie i badać nie tylko ludzi, ale może przede wszystkim rzeczy, którymi się otaczają i których używają. Pytania postawione w stronę publiczności „kto lubi swój telefon?" i „czy lubimy z nim obcować?" uzmysłowiły wszystkim czym tak naprawdę jest user experience, czyli nie tylko design, funkcje i usługi, ale to „coś" więcej, niż powierzchowna użyteczność. Jest to szereg efektów i zachowań wywoływanych u użytkownika, które powoduje przywiązanie emocjonalne do danego przedmiotu.
Przeskok technologiczny spowodował także różnice w ich konsumowaniu i wykorzystywaniu choćby w przedsiębiorstwach. Królewski wspomniał, że kiedyś najważniejsze i nowoczesne było posiadanie strony internetowej. Dziś to już nie wystarcza i kluczowe jest posiadanie API. Dlaczego integracja systemów stała się istotna? Ponieważ pozwala np. na budowanie sieci powiązań między aplikacjami (Zapier, IftH). Jako przykład prelegent zaprezentował niepozorną opaskę, którą nosi na nadgarstku. Opaska liczy i informuje, ile się przeszło w ciągu dnia, ile godzin spało etc. System może komunikować nawet bardziej zaawansowane kwestie, np. że dzisiaj jest ładna pogoda i warto by było wyjść na spacer albo poinformować naszych przyjaciół, że za dużo siedzimy i powinniśmy iść na siłownię. Istnieją różne tego typu aplikacje, często darmowe, jednak wymagające zalogowania. Zalogowanie nic nas nie kosztuje, jednak wartość rynkowa pozyskanego tym sposobem adresu e-mail to 1-6 funtów.
W dalszej części wystąpienia Królewski przywołał dane dotyczące zwiększającej się w bardzo szybkim tempie ilości danych. Wrasta ona nawet 40 razy szybciej, niż liczba ludności. 7 na 10 osób korzysta do komunikowania się portali społecznościowych, co z kolei przekłada się na olbrzymie ilości zdjęć, postów i innych danych. Widząc te wszystkie zmiany, Królewski poradził pokoleniu Y kreowanie a nie szukanie miejsc pracy.
Prelegent zaznaczył w podsumowaniu, że stoimy dopiero na początku drogi z nowoczesną technologią, co widać np. po średnim wykorzystaniu jedynie 3-4 z ok. 30 sensorów w smartfonie. Oczywiście do rozwiązania pozostają kwestie wykluczenia społecznego, atomizacji i depersonalizacji, etyki oraz określenie, gdzie w Internecie kończy się wolność a zaczyna inwigilacja.
 
Panel dyskusyjny „Rynek pracy pokolenia Y" Ewelina Anna Gwizdowska, Dominika Staniewicz, Kamil Sędzimir, Szymon Wachal. Moderator panelu: Bogdan Grabczyk
 
 
Panel dyskusyjny, który odbył się podczas konferencji dotyczył „Rynku pracy pokolenia Y". Udział wzięli: Ewelina Anna Gwiazdowska – Specjalista w zakresie employer brandingu, marketingu rekrutacyjnego oraz eventów; Dominika Staniewicz – współwłaściciel agencji rekrutacyjnej Adore HR, ekspert BCC ds. rynku pracy; oraz Kamil Sędzimir i Szymon Wachal z magazynu Exclusive Info. Moderatorem panelu był Bogdan Grabczyk z Grupy Pracuj.
Prowadzący panel rozpoczął od przytoczenia statystyk – bezrobocie wśród młodych, według danych Eurostatu, w Unii Europejskiej wynosi 23%, w Polsce jest o 5% wyższe, jednocześnie ½ absolwentów negatywnie ocenia swoje szanse na rynku pracy. W związku z tą sytuacją pojawiło się pytanie ze strony moderatora – czy łatwo znaleźć satysfakcjonującą pracę?
Dominika Staniewicz twierdzi, że tak, ale nie zawsze musi być ona dobrze płatna już od samego początku, co najważniejsze doświadczenie zawodowe musimy zacząć zbierać już na studiach. Istotna zmiana dotycząca pokolenia Y odnosi się do tego, że pracę zaczyna się już na studiach i nie zawsze jest ona satysfakcjonująca finansowo, ale daje możliwość rozwoju między innymi poprzez udział w szkoleniach. W stosunku do innych pokoleń u Igreków wejście na rynek pracy trwa zdecydowanie dłużej.
Przedstawiciele magazynu Exclusive Info odnieśli się także do przeprowadzonego przez nich badania „pokolenie korporacji", którego wyniki wyraźnie wskazują, że kwestia finansowa nie jest najważniejsza dla młodych pracowników korporacji, ale właśnie satysfakcja, możliwość wykonywania nowych zadań, docenianie przez pracodawców. Dużą wagę przykładają oni także do swojego wolnego czasu.
Eksperci podkreślali także jak ogromne znaczenie mają praktyki, nawet te darmowe. Co roku szacunkowo 2 mln zł wydawane są na marketing rekrutacyjny związany z praktykami – co dowodzi jak duże znaczenie ma ten sposób rekrutacji. Pracodawcy chętnie przyjmują praktykantów, którzy sami zgłoszą chęć współpracy, a 70-80% z nich zostaje zatrudnionych po okresie próbnym. Warto jednak podkreślić, że w stosunku do wcześniejszych pokoleń – Igreki mają dużo większą możliwość dotarcia do informacji o ciekawych ofertach staży i praktyk.
Jakie są oczekiwania pokolenia Y wobec pracodawców? Większość panelistów uznała, że kwestia zarobków jest dla nas drugorzędna, a ważniejsza staje się możliwość rozwoju. Zdecydowanie sprzeciwiła się temu Dominika Staniewicz – według niej pokolenie Y cechuje duża roszczeniowość – minimalna pensja na początek to 5 tys, wymagają do tego płatnych praktyk i staży, z podaniem ich planu zaraz na początku rekrutacji. Mają duże aspiracje, chcą pogodzić pracę z życiem prywatnym, ale jednocześnie maja po kilka prac, bo chcą zaspokoić swoje pragnienia.
Do rozmowy włączyła się także jedna osoba z publiczności, mówiąc, że pokolenie Y ma duże oczekiwania finansowe, ale ostatecznie godzi się na niskie zarobki, z braku innych perspektyw, dlatego często określane jest mianem „pokolenia 1500zł". 3 tys zł, które większość chciałaby zarabiać, według niej nie są wygórowanymi oczekiwaniami, starczają po prostu na normalne życie.
W jaki sposób rekruterzy postrzegają kandydatów z pokolenia Y – wg. Dominiki Staniewicz dość kiepsko, cechuje ich zbyt duża pewność siebie, wygórowane oczekiwania, w rozmowie posługują się ogólnikami dotyczącymi swoich planów, ale równocześnie trzeba zaznaczyć, ze posiadają wymagane kompetencje. Prowadzący Bogdan Grabczyk podkreślał, że są to gracze zespołowi z jasno określoną rolą, jaką zajmują w grupie, otwarci na nowości i zdigitalizowani. Według Szymona Wachala wymagają dostępu do mediów społecznościowych również w miejscu pracy i załatwiania swoich spraw w jej godzinach. Głos zabrał także opiekun Koła Naukowego Meritum – Grzegorz Baran, apelując o to, żeby nie uogólniać cech charakteru poszczególnych osób na całe pokolenie.
Na koniec paneliści mieli udzielić trzech dobrych rad młodym ludziom z pokolenia Y, wchodzącym na rynek pracy. Ewelina Anna Gwiazdowska sugerowała przede wszystkim otwartość, nie poddawanie się już na początku rozgrywki i prawdomówność. Dominika Staniewicz radziła by dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – wyszukując nie tylko w Internecie informacji o przyszłym pracodawcy; sprawdzić średnie pensje w danej branży (-20%) by nie zawyżyć i nie zaniżyć swoich oczekiwań finansowych; oraz podejmować pracę, której czas przekraczał będzie 8h, ponieważ zaangażowanie zawsze zostanie wynagrodzone. Szymon Wachal sugerował modyfikację CV każdorazowo przed jego wysłaniem, zatrudnienie, nawet jeśli na początku praca będzie wymagała od nas tylko prostych czynności, oraz świadome budowanie swojego CV – podejmowanie konkretnych szkoleń i praktyk. Kamil Sędzimir sugerował przede wszystkim nie przykładanie nadmiernej wagi do swojego tytułu naukowego.
Dyskusja przeprowadzona w trakcie panelu była niezwykle ożywiona, kilka kwestii wywołało kontrowersje, ale paneliści zgadzali się co do podstawowych cech pokolenia Y.
Serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Flasińskiej z pracuj.pl za pomoc w organizacji panelu.
 
„Most wanted – idealna firma dla pokolenia Y" Jakub Wróblewski
 
 
We wstępie Jakub Wróblewski stwierdził, że według niego określenie „pokolenie Y" to raczej „byt idealny", nieco trudny do obiektywnego scharakteryzowania. Generalnie pokolenie Y to pierwsza generacja, która weszła gładko w nową rzeczywistość, jest lepiej wykształcona od poprzedniego pokolenia, jest obeznana z mediami cyfrowymi i nowymi technologiami, przyzwyczajona do życia w globalnej wiosce, bardziej otwarta na świat etc. Ponadto przedstawiciele pokolenia Y są pewni siebie, niechętnie nastawieni wobec hierarchicznej, pionowej strukturze w miejscu pracy oraz przykładają dużą wagę do życia prywatnego. Nie da się jednak stworzyć jednego obrazu pokolenia Y, ponieważ ta grupa wiekowa w Polsce różni się bardzo od równolatków np. w Stanach Zjednoczonych.
Wróblewski przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wśród grupy młodych ludzi „stojących jedną nogą na rynku pracy", którzy zdecydowali się na pracę w sektorze bankowości i finansów. Jak się okazało, główną przyczyną tego wyboru była możliwość rozwoju zawodowego i nauki. Zarobki znalazły się dopiero na 3 miejscu, z kolei duża liczba miejsc pracy w branży okazała się być najmniej istotna. Pokolenie Y wydaje się więc cechować ponadto nastawieniem długoterminowym w podejściu do pracy. Generalnie badania wykazały, że niektóre aspekty w rzeczywistości odbiegają od podręcznikowych opisów.
Jeśli chodzi o miejsce pracy, to pokolenie Y ma stosunkowo wysokie ambicje, np. w Deloitte. Z polskich firm relatywnie wysoko uplasował się PKO Bank Polski dotychczas raczej nie kojarzony z młodym pokoleniem. Najwyraźniej jednak akcje reklamowe m.in. z Szymonem Majewskim, mające odświeżyć wizerunek, przyniosły skutki. Ale czego konkretnie oczekuje pokolenie Y od idealnego pracodawcy? Rozwoju profesjonalnego i szkoleń, stabilizacji, stosownych zarobków i, co nietypowe, przyjaznych warunków pracy. Pokolenie Y przygotowuje się do wejścia na rynek pracy raczej poprzez działalność w kołach naukowych, stażach, praktykach i wszystkich innych przejawach aktywności, która mogłaby się przyczynić do wzrostu pożądanych kompetencji. Coraz bardziej odchodzi się od prac dorywczych niezwiązanych zupełnie z branżą.
Najwyższe oczekiwania finansowe mają przedstawiciele pokolenia Y w województwie mazowieckim (oczywiście poziom ten podnosi Warszawa) oraz z dużych ośrodków tj. Wrocław, Poznań, Kraków. Wymagają oni min. 2000 zł netto, co w branży finansów i bankowości nie jest wygórowaną kwotą. Zauważa się jednak, że aspiracje te rosną. Młodzi oczekują ponadto możliwości poznania potencjalnego pracodawcy na targach czy dniach branżowych.
 
„Generacja Y – zatrudniać, czy ignorować?" Agnieszka Mikoś
 
 
Agnieszka Mikoś przedstawiła doświadczenia z rekrutacja i selekcji przedstawicieli pokolenia Y. Prelegentka nakreśliła obraz młodych ludzi oczekujących partnerskiej relacji w czasie rozmowy z rekruterem, są trudni, o specyficznych wymaganiach, lecz z drugiej strony są nad wyraz obyci w świecie, starają się dobrze wypaść, ale nie za wszelką cenę. Ponadto zbyt długi i rozbudowany proces rekrutacji automatycznie ich zniechęca.
Prelegentka przedstawiła wyniki badań wśród 893 osób w wieku 18-29 lat. 35% z nich nigdy nie pracowało. Studenci uczestniczący w badaniu pochodzili z trzech miast: Warszawy (studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego), Krakowa (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej) i Nowego Sącza (Uniwersytetu Pedagogicznego).
Badanie wyraźnie pokazuje, że zjawisko takie jak „generacja Y" istnieje i charakteryzuje się następującymi cechami:
 • podzielność uwagi
 • wykorzystanie technologii cyfrowej
 • konkretność
 • nastawienie na równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym (work-life balance)
 • elastyczność
 • duże oczekiwania
 • pewność siebie.
Pokolenie Y w mniejszym stopniu niż poprzednie generacje charakteryzuje się mobilnością i oczekiwaniem szybkiej kariery.
Pokolenie Y Mikoś określiła także mianem „pokolenia na uwięzi", a więc zależnego od rodziców. Powinno to zwrócić uwagę potencjalnych pracodawców na rodziców pokolenia Y jako na kluczową grupę docelową, ponieważ to oni często mają realny wpływ na decyzję o podjęciu pracy dziecka.
Prelegentka pokazała także, jak powinna wyglądać modelowa rozmowa rekrutacyjna z udziałem reprezentanta pokolenia Y. Po pierwsze powinien być przy niej obecny przyszły menedżer kandydata. Rozmowa powinna wychodzić poza utarte schematy, a pytania rekrutacyjne powinny się koncentrować wokół zagadnień związanych z opiniami i zachowaniami osoby przepytywanej. Taki sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej zwiększy prawdopodobieństwo wyboru dobrej osoby, chociaż dylemat, czy kandydat powinien być najlepszym z możliwych, czy raczej najbardziej pasującym do organizacji, pozostaje otwarty.
 
„Podziel się swoją pasją z otoczeniem – tworzenie społeczności tap dance w Krakowie" Beata Kędzia
 
 
Prelegentka Beata Kędzia przedstawiła się publiczności jako instruktorka tańca jazzowego, którego technik uczyła się w Wielkiej Brytanii. W Krakowie postanowiła stworzyć własną szkołę, ponieważ dopatrzyła się luki na rynku i braku oferty z tego zakresu. Organizacja tego typu kursów hobbystycznych z reguły nie jest opłacalna dla zwykłych szkół, czy ośrodków kultury, więc szkoła tańca miała szanse zaistnieć na rynku.
Jak wygląda promocja oferty skierowanej do osób młodych? Przede wszystkim fanpage na Facebook'u oraz wykorzystanie innych mediów społecznościowych. Nie do pominięcia są także sieć kontaktów w środowisku oraz wspólne pokazy i eventy. Podstawowym mechanizmem działającym u podstaw obu sposobów promocji jest marketing szeptany.
Problemem dla szkoły tańca jest duża konkurencja ze strony nie tyle nawet innych szkół tańca, lecz po prostu szerokiej oferty zajęć i kursów w Krakowie. Prelegentka w odpowiedzi na pytanie z publiczności, stwierdziła, że póki co szkoła tap dance jest dla niej zajęciem dodatkowym, które pozwala jej realizować swoje marzenia i pasje, jednak nie jest głównym źródłem utrzymania.
 
„Kompetencje social managera" Michał Pałasz
 
 
Na początku swego wystąpienia, Michał Pałasz zwrócił uwagę słuchaczom, że powszechnie słysząc „media społecznościowe", myśli się automatycznie „Facebook". Facebook jednak nie jest ani jedynym medium tego typu, ani największym. Jego chińskie odpowiedniki już teraz zrzeszają więcej ludzi. Ponadto, choćby w Polsce, ma wciąż konkurencję ze strony Naszej Klasy i YouTube.
Pozornie obsługa dostępnych mediów jest prosta: mamy infrastrukturę, są ludzie, z którymi wchodzimy w interakcję, udostępniamy treści. Problem zaczyna się jednak w momencie, gdy chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, niż „lajkujący" nasz profil czy krąg znajomych.
W Polsce pracuje ok. 3 000 osób w zawodzie social media managera. Stanowisko to jednak nosi często różne nazwy, np. community manager, social media strategy manager, content designer, social media analyst, social media suport specialist, engagement manager.
Interesujący był również przedstawiony przez Pałasza obraz zawodu z perspektywy samych social media managerów. Może to być manager typu ewangelista; guru, który posiadł wiedzę tajemną, bądź ninja, który poradzi sobie z każdym problemem.
Czym konkretnie zajmuje się social media manager? Głównie wykorzystuje funkcje mediów społecznościowych dla celów strategicznych organizacji. Mogą to być marketing, komunikacja, PR, obsługa klienta, sprzedaż, wirusowość, crowdsourcing, reklama, social networking, współpraca i dystrybucja treści. Cele operacyjne realizowane przez social media managera to z kolei komunikacja bieżąca, moderacja, generowanie treści, scenariuszowe projektowanie treści, obsługa graficzna, tworzenie treści zdjęciowych i filmowych (i ich obróbka), relacje, research merytoryczny (np. o czym się mówi w branży, jakie są nowości i trendy). Ponadto do zadań social media managera należy analiza konkurencji i komunikacja kryzysowa.
Jaki musi być dobry social media manager? Przede wszystkim dyspozycyjny, ponieważ najwięcej dzieje się w mediach społecznościowych w weekendy i święta. Poza tym powinien być mobilny, posiadać dostęp do sprzętu multimedialnego i aktywny w branży także offline. Optymalny jest więc umysł ścisło-humanistyczy mający lekkie pióro, szybko przyswajający wiedzę, z łatwością wchodzący w różne role, mający talent plastyczny, spokojny, nieimpulsywny i towarzyski.
 
„Portret polskiego freelancera" Aleksandra Powierska
 
 
Freelancer, czyli „wolny strzelec" pracuje zwykle twórczo jako grafik, programista, dziennikarz lub tłumacz. W Polsce jest zatrudniony głównie na umowę zlecenie lub o dzieło. Najczęściej są to osoby mieszkające w centrach miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Mniej więcej połowa z nich ma etat, a freelancerem jest dodatkowo.
Z tym typem pracy wiąże się problem z windykacją, klienci często nie podpisują umów, nie płacą. Poza tym środowisko charakteryzuje się dużą konkurencją, skłonną do zaniżania stawek, co powoduje ogólną słabą kondycję wolnych strzelców.
Kluczowy dla odniesienia sukcesu w wolnych zawodach jest networking i media społecznościowe. W Polsce wiele osób decyduje się przypadkowo na ten tryb pracy, natomiast w innych państwach np. USA jest to świadomy wybór podyktowany wolnością, niezależnością i elastycznością czasu pracy.
W dalszej części referatu Powierska zwróciła uwagę słuchaczy na najczęstsze błędy freelancerów w zakładaniu swoich profili czy kompletowaniu portfolio.
 
Dzień II (15.05.2013 r.)
 
Drugi dzień konferencji rozpoczęła Gabriela Orzech witając wszystkich zebranych w sali 0.105. Przed pierwszą prelekcją zebrani mogli obejrzeć również krótki film promujący miasto Kraków.
 
„Transakcja? Autoterapia? Zabijanie czasu? Autopromocja? Blogi jako rozszerzona rzeczywistość pokolenia Y" Ewelina Twardoch
 
 
Pani Ewelina Twardoch w swym wystąpienia przybliżyła zebranym obraz osoby funkcjonującej w świecie blogów. Wyróżniła i opowiedziała pokrótce o najbardziej znanych blogerach w Polsce. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ludzi urodzonych między 1980-1995 rokiem w przestrzeni mediów i Internetu (w tym także blogosferze) to cechują się oni znajomością języków obcych i dużą chęcią do podtrzymywania kontaktów z obcokrajowcami w celach integracji kulturowej, swobodnym korzystaniem z nowych technologii i chęcią poznania bardziej zaawansowanych programów i urządzeń. Posiadają oni także negatywne cechy, charakteryzuje ich nieodpowiedzialność, brak etyki pracy, która wynika z chęci żeby samemu być szefem dla siebie, niecierpliwość i nieprzywiązywanie się do miejsca pracy. Ludzie pokolenia Y spopularyzowali zjawisko bloga, jako narzędzia nie tylko do wyrażania swoich myśli, a także pewnej walki z negatywnymi procesami w społeczeństwie, sposobem poszerzania wiedzy, trendów (w tym także ich tworzenie) i na sam koniec blog może być traktowany jako możliwość zarobku, bo atrakcyjne treści automatycznie wiążą się z reklamą.
 
„Generacja Y odporna na siłę perswazyjną mediów, czy łaknąca poczucia zrozumienia?" Małgorzata Kowalewska
 
 
Pani Kowalewska w swej prelekcji poruszyła temat nowych trendów marketingowych i publicystycznych. Owe trendy jak się okazuje mają za zadanie zrozumieć pokolenie Y i odpowiednio przygotować dla nich ofertę. Mają też za zadanie okazać zrozumienie w konflikcie międzypokoleniowym jaki się ujawnił i jaki wciąż trwa. Podczas swego wystąpienia Pani Kowalewska zaprezentowała reklamy kilku produktów, między innymi Frugo, Bravo i tym podobne i na ich przykładzie omówiła ofertę medialną jaką oferują producenci dla pokolenia Y.
 
„Dlaczego kupujemy zbędne rzeczy, czyli shopper marketing" Bartosz Grad
 
 
Bartosz Grad jako badacz działań i zjawisk marketingowych opowiedział o tym jak pokolenie Y radzi sobie z bombardowaniem ich reklamą i o tym jak uniknąć pułapek tworzonych przez producenta dla konsumenta. Właściwym dla generacji Y jest kapitalizm efektywny, który polega na pracy niematerialnej (idee, kreatywne pomysły, wzorce stylu życia). Jeżeli chodzi o marketing, a szczególnie o shopper marketing (oddziaływanie na osobę, dokonującej zakupy w miejscu sprzedaży) to pokolenie Y jest prawie w najlepszych warunkach. Wiąże się to z tym, że szybki rozwój reklamy i narzędzi z nią związanych przypada na czas dojrzewania i kształtowania przedstawicieli omówionej generacji. Ci ludzie doskonale wiedzą o istnieniu różnych metod wpływu na shoppera (co odróżnia ich od pokolenia X) i mogą im skutecznie przeciwdziałać (w ten czas kiedy dla pokolenia Z jest to na tyle powszechne, że nie zauważają tego). Przedstawiciele pokolenia Y kreatywnie podchodzą do kwestii tworzenia reklam, rozmieszczenia jej i analizy odbiorcy, co powoduje iż ta sfera staje się bardziej skomplikowana ale zarazem profesjonalna.
 
„Publiczne wystąpienia – co zrobić, by strach stał się naszym sprzymierzeńcem?" Anna Zygmunt
 
 
Anna Zygmunt swoją prelekcję rozpoczęła w sposób niekonwencjonalny. Mianowicie, rozpoczęła swe wystąpienie porównując swą pracę do uzależnienia ale uzależnienia pozytywnego. Należy w tym miejscu dodać, ze pani Anna Zygmunt jest specjalistą ds. PR oraz trenerem prowadzącym różnego rodzaju szkolenia. Jest wiceprezesem ds. PR w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Toastmasters Internationals.
Po krótkim wstępie pani Zygmunt omówiła podstawowe techniki ograniczające stres (wykonywanie działań matematycznych w pamięci, głębokie wdechy i wydechy tym podobne). Następnie przeszłą do omówienia tego kiedy najlepiej nasz mózg zapamiętuje.
Kolejno prelegentka zaprezentowała krótki ćwiczenie, w które zaangażowała jedną osobę z publiczności. „Królik doświadczalny" miał za zadanie opowiedzieć coś na dowolny temat. Następnie pani Zygmunt przekazała zaangażowanemu uczestnikowi kartkę z krótkimi polecaniami, po przeczytaniu których, miał on opowiedzieć o tym samym ale zgodnie ze wskazówkami. Ćwiczenie miało na celu pokazać, że lepiej prezentacja wygląda gdy jest ustrukturalizowana i zaplanowana.
Następnie prelegentka zaprezentowała strukturę właściwej prezentacji. A następnie omówiono najważniejsze sprawy związane z prezentacją: merytoryka, składnia, gramatyka, zachowanie na scenie.
Pani Zygmunt przekazała uczestnikom również kilka rad jak powinno wyglądać właściwe wystąpienia:
- wady wystąpienia można wyeliminować można poprzez analizę własnego zachowania, najpierw można nagrać swoje wystąpienie kamerą, a następnie odtwarzać sobie i zapisywać błędy, by później ich nie popełniać,
- wiara we własne możliwości!
By osiągnąć sukces dzięki wystąpieniom publicznym można czymś zaskoczyć, zrobić coś niezwykłego. Pomóc nam w szlifowaniu własnych wystąpień może oglądanie wystąpień innych, jednak najważniejszą rzeczą jest ćwiczenie. Im więcej się ćwiczy tym lepsze będą efekty.
 
„Pokolenie Y – wychowani przez marketing, zrośnięci z marketingiem, tęskniący za marketingiem" Paweł Lewandowski
 
 
Paweł Lewandowski na początku swojego wystąpienia zaprezentował charakterystykę pokolenia Y. Kolejno omówił doświadczenia pokoleniowe: pokolenie Kolumbów, pokolenie 68 i pokolenie solidarności. Pan Lewandowski przedstawił następnie różnice pokoleniowe. Pokolenie Y zostało przedstawione jako grupa, która jest świadkiem powstawania marketingu. Igreki są też pokoleniem, do którego w największym stopniu kierowane są działania marketingowe. Rozwój marketingu, o którym mowa polega przede wszystkim na zrozumieniu tego czego potrzebuje pokolenie Y. Marketing, z którym mamy do czynienia jest wszechogarniający. Dotyka teoretycznie wszystkich dziedzin naszego życia i ogarnia wszelki czas i miejsce.
Ostatnim zagadnienie poruszonym przez pana Lewandowskiego była nostalgia, która towarzyszy igrekom. Wspominają oni bowiem marki, które kojarzą się z ich dzieciństwem, są do nich przywiązani. Omówione zostały krótko produkty, seriale, filmy, gadżety i inne rzeczy, które kojarzą się z pokoleniem Y.
 
„Wychowani w sieci" Andrzej Garapich
 
 
Pan Andrzej w swojej prelekcji przedstawił ogromną moc, jaką odgrywa Internet w pokoleniu Y. Ludzie z tego pokolenia posiadają przede wszystkim biegłość w stosowaniu najnowszej technologii. Internet to dla nich codzienność, bez której nie da się żyć. Postęp technologii sprawił, że do Internetu ma dostęp każdy człowiek poprzez telefon komórkowy, iPad czy tablet. Na konferencji mogliśmy zobaczyć także jak procentowo przedstawia się wykorzystanie Internetu u kobiet, a jak u mężczyzn.
Social media- ta kwestia także został poruszona. W obecnym czasie na szczycie góruje portal społecznościowy Facebook. Na drugim miejscu znalazł się You Tube. Natomiast trzecie miejsce zajęła Nasza Klasa.
Pan Andrzej Garapich w bardzo interesujący sposób przedstawił nam role Internetu w pokoleniu Y oraz uświadomił nam jak szybki i ogromny jest postęp technologiczny w obecnym świecie.
 
Ćwiczenia z emisji głosu Anna Zygmunt
 
 
To spotkanie było nieco inne od pozostałych. Największą uwagę skupiliśmy na ćwiczeniach praktycznych przygotowujących głos do wystąpień publicznych. Wykonywaliśmy m.in. ćwiczenia: rozluźniające i usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowe, fonacyjne, wydłużanie oddechu. Pani Anna szczegółowo przedstawiła teorię, cel i praktykę wykonywanych zadań. Co więcej, odpowiedzieliśmy sobie na pytania: co szkodzi głosowi i co męczy słuchaczy.
Ta prelekcja była naprawdę bardzo ciekawa. Ćwiczenia, które poznaliśmy możemy wykorzystać w życiu codziennym. Na koniec Pani Anna rozdała dodatkowe materiały z instruktażem do ćwiczeń.
 
„Wizerunek medialny rzeczników prasowych czyli generacja Y na scenie politycznej" Małgorzata Posyłek
 
 
Małgorzata Posyłek we wstępie swego wystąpienia omówiła krótko cechy pokolenia Y. Kolejno przeszła do przybliżenia postaci rzecznika prasowego. Omówiła jego zadania, cechy które dobry rzecznik powinien posiadać i tym podobne. Dowiedzieliśmy się również, że współczesne partie polityczne nie mogą istnieć bez rzeczników prasowych, gdyż to oni odpowiadają za wizerunek partii i go w pewnym stopniu budują. Role jakie kiedyś posiadali rzecznicy prasowi ewoluowały i teraz są nieco inne. Rzecznik prasowy w dzisiejszych czasach musi poruszać się w szerszym zakresie mediów, ma do dyspozycji prócz tradycyjnych (prasa, telewizja, radio) również internet i wiele portali na których promuje swoją partię. Pani Małgorzata Posyłek omówiła sylwetki trzech rzeczników prasowych polskich partii politycznych, którzy wywodzą się z pokolenia Y. Byli to Krzysztof Kosiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Adam Hofman z Prawa i Sprawiedliwości oraz Patryk Jaki z Solidarnej Polski.
 
„Mobilność przestrzenna pokolenia Y- wirtualna czy rzeczywista?- charakterystyka generacji Y w kontekście migracji" Tomasz Waksmundzki
 
 
Prelekcja Tomasza Waksmundzkiego rozpoczęła się od wyjaśniania zebranym słuchaczom pojęcia migracji i przedstawienia różnych jego typów (emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja). Kolejno przedstawione zostały różne typy migracji z rozróżnieniem na czas, granice państw, dobrowolność i tym podobne. Zebrani dowiedzieli się również czym jest społeczny kapitał migracyjny, czym są sieci migracyjne oraz na czym polega migracja łańcuchowa. Po wstępie, który wyjaśnił zebranym istotę migracji prelegent omówił push-pull theory Everetta S. Lee. Kolejno poruszona została kwestia tego dokąd wędrujemy i w jakim celu. W dalszej części prelekcji pan Tomasz Waksmundzki przybliżył pojęcie globalizacji i opisał jej znaczenia w procesie migracji w dzisiejszym świecie. Następnie omówione zostały migracje w dobie społeczeństwa sieci (rozwój technologii telekomunikacyjnych, Internet, zanikanie granic międzypaństwowych, brak poczucia przynależności i lojalności). Ostatnią częścią prelekcji było omówienie wyników badań pana Tomasza Waksmundzkiego, które dotyczyły migracji międzynarodowej homoseksualistów polskich. Jak się okazało homoseksualiści-igreki emigrowały głównie z powodów ekonomicznych ale i też potrzebowały wyjść z cienia. Prelegent opisał również jak wygląda życie homoseksualistów polskich na obczyźnie, czym zakończył swoje wystąpienie.
 
„Nauczyciel pokolenia Y i nowe technologie w szkole" Marta Konieczna
 
 
Wystąpienie Marty Koniecznej rozpoczęło się od przedstawienia przez prelegentkę wyzwań i wymagań edukacyjnych jakie stoją przed nauczycielem w XXI wieku. Jednymi z owych wymagań okazały się odpowiedzialność za osiągnięcia ucznia czy przygotowanie ucznia do funkcjonowania w otaczającym go świecie. Kolejno pani Marta Konieczna opisała relacje między uczniem a nauczycielem, zaznaczając przy tym, że relacje te musza opierać się na dialogu. Następnie omówiona została sytuacja współczesnego nauczyciela. Mianowicie jest on już w pełni skomputeryzowany, korzysta z e-dzienników i innych udogodnień współczesnej techniki. Przechodząc do sedna okazało się, że by nauczyciel tworzył dobre relacje z igrekiem musi korzystać z tych samych mediów co on, czyli przede wszystkim z internetu i innych gadżetów. Pani Marta Konieczna podkreśliła, że duże znaczenie obecnej szkole ma cyfryzacja, a szkoły powinno ją wykorzystać do budowania swego sukcesu.
 
„Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania wizerunku marki formą zrównoważonej komunikacji firmy ze społeczeństwem" Anna Ewa Kurzak
 
Miał być przed ostatni, ale złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać. Zatem z przyczyn technicznych konferencję o pokoleniu Y zakończył wykład Pani dr Anny Ewy Kurzak na temat: Wykorzystania mediów społecznościowych do budowania wizerunku marki formą zrównoważonej komunikacji firmy ze społeczeństwem. Prezentacji co prawda nie udało się uratować, aczkolwiek prelegentka dzielnie poradziła sobie z utrudnieniami i wygłosiła referat, który przyciągnął wielu słuchaczy (biorąc pod uwagę piękną pogodę i godziny popołudniowe). Punktem wyjścia była istota mediów, a także ranga marki, która stanowi, jak się okazało, jeden ze sposobów komunikacji firmy z klientem. Pani dr przybliżyła słuchaczom historię mediów społecznościowych, przez witrynę internetową do e- brandingu. Podkreśliła, że: Pokolenie Y to marketing społecznościowy. Aby ich zainteresować należy nawiązać z nimi dialog. Za przykład wykorzystania owego dialogu została podana firma Danon, która za sprawą „Małego Głoda" zdobyła kilka nagród w dziedzinie reklamy oraz miliony nowych klientów. Ten zabawny stworek posiada swój fan-page na Facebook'u, dzięki czemu jego miłośnicy mogą nawiązać z nim kontakt. Pani Anna wskazała ten model kampanii reklamowej za wzór godny naśladowania
 
Zakończenie
 
Na zakończenie konferencji organizatorzy podziękowali wszystkim podmiotom bez których owa konferencja nie mogła by się odbyć. Podziękowano również wszystkim prelegentom, uczestnikom i każdemu zaangażowanemu w organizację konferencji.
 
Liczby
 
W konferencji wzięło udział ponad 60 osób.
Strona konferencji została odwiedzona 4,5 tysiąca razy, a w najlepszym dniu 455 razy.
 
Efekty
 • poszerzenie wiedzy uczestników na temat pokolenie Y,
 • zwiększenie wiedzy uczestniczących w wydarzeniu na temat działań marketingowych oraz rynku pracy,
 • promocja Koła Naukowego MERITUM, miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rady Kół Naukowych Uniwersyetu Jagiellońskiego i innych zaangażowanych podmiotów,
 • udoskonalenie umiejętności organizatorskich wśród członków Koła Naukowego MERITUM,
 • integracja członków KN Meritum oraz uczestników konferencji,
 • wymiana poglądów i zdobycie cennych kontaktów.
 
Organizatorzy
 • Główny koordynator konferencji, kontakt z prelegentami – Gabriela Orzech,
 • Zastępca koordynatora konferencji, rozliczenie finansowe projektu – Mateusz Ciepielewski
 • Promocja – Agnieszka Pudełko, Weronika Pokojska, Elżbieta Korszak, Anna Piotrowska, Karolina Marlińska, Anastazja Naumenko, Edyta Prażuch, Beata Fąfara, Monika Dębowska
 • Projekt i opracowanie graficzne konferencji – Vitalii Kryshyna
 • Koordynacja wolontariuszy – Paula Maćczak
 • Koordynator recepcji – Monika Dębowska
 • Catering – Monika Sowa
 • Dokumentacja reporterska wydarzenia – Weronika Pokojska
 • Sprawozdanie merytoryczne – Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko, Meteusz Ciepielewski, Monika Dębowska, Anastazja Naumenko, Gabriela Orzech
 
Więcej informacji na stronie internetowej: https://konferencjapokoleniey.wordpress.com/
 
Konferencja została dofinansowana ze środków:
 
 
Data opublikowania: 30.04.2013
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko