Konferencja "Komunikujmy się odpowiedzialnie. Odpowiedzialny biznes a komunikacja wewnętrzna w organizacji" - 16.03.2012r.

Konferencja zorganizowana przez Karolinę Narloch, Koło Naukowe Meritum i Koło Naukowe Strateg odbyła się w ramach Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci krakowskich uczelni mieli okazję dowiedzieć się czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ramach festiwalu zorganizowane były cztery konferencje:
    13 marca - Wojewódzka Biblioteka Publiczna
    14 marca - Uniwersytet Ekonomiczny
    15 marca - Akademia Górniczo-Hutnicza
    16 marca - Uniwersytet JagiellońskiKonferencja „Komunikujmy się odpowiedzialnie. Odpowiedzialny biznes a komunikacja wewnętrzna w organizacji" miała miejsce w sali 0.102 Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Dla słuchaczy przygotowane zostały programy konferencji, wraz z informacją o szkoleniu „Mistrzowskie relacje i wielkie pieniądze. Jak zdobywać fundusze dla fundacji i stowarzyszeń", które zorganizowane zostało przy współpracy Koła Naukowego STRATEG oraz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Zakończyło się ono sukcesem - około 25 osób uczestniczyło w zajęciach.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.20. Uroczystego otwarcia dokonał dr hab. Jacek Ostaszewski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a słowo wstępne wygłosił dr Grzegorz Baran z Instytutu Spraw Publicznych. Następnie konferencję poprowadziła Karolina Narloch, inicjatorka konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim i Joanna Bohatkiewicz, przewodnicząca KN Strateg.


Pierwsza część programu zawierała cztery wystąpienia wprowadzające do tematyki CSR, zaprezentowane przez przedstawicieli: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Marta Krawcewicz „Nie ma CSR bez komunikacji"), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Bartosz Józefowski omówił co o CSR mówi się w małopolskich przedsiębiorstwach – wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki), Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (Prezes Robert Kawałko przedstawił fundraising jako odpowiedzialne relacje z darczyńcami) i CSRinfo.pl (Ewa Zamościńska „Jak i dlaczego warto czytać raporty CSR? Proces raportowania z perspektywy obecnych i potencjalnych pracowników firmy").

Kolejna część konferencji składała się z pięciu prezentacji przedstawicieli firm: PricewaterhouseCoopers, Tchibo, Accreo Taxand, Oracle Polska i RR Communication Consulting. Łukasz Makuch przedstawił praktyki CSR w PricewaterhouseCoopers, globalnej firmie świadczącej usługi audytorskie i doradcze. Daria Murawska omówiła program wolontariacki pracowników CSR Tchibo Warszawa. Robert Sroka, pracownik firmy Accreo Taxand, pomagającej w opracowaniu strategii podatkowych, doradztwie podczas ich realizacji, mówił o „Roli kodeksów etycznych w komunikacji wewnętrznej firmy". Barbara Czarnecka przedstawiła przykład CSR w Oracle Polska i poprowadziła dyskusję czy społeczna odpowiedzialność biznesu to działanie PR czy forma altruizmu? Piotr Smereka z RR Communication Consulting przedstawił budowanie kultury zaufania poprzez otwartą komunikację  na przykładzie Zappos.com.Ostatnią część konferencji otworzyła przedstawicielka Grupy TP,  Agineszka Nowakowska, która zaprezentowała działalność charytatywną pracowników i ich rodzin w Orange Community, jako przykład zastosowania CSR przez firmę telekomunikacyjną. Paweł Szaradowski z Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu przedstawił wnioski dyskusji nad normą, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu.  Zamykające wystąpienie przygotował redaktor portalu CSR.pl, Mateusz Nowicki, przywołując wiele interesujących przypadków, wykazujących czy i w jaki sposób firmy rozumieją koncepcję społecznej odpowiedzialności w biznesie.

W konferencji wzięło udział około 55 uczestników, w tym wystąpiło 12 prelegentów. Spośród prelegentów podanych w oficjalnych informacjach, referaty wygłosili wszyscy zaproszeni. Cele konferencji zostały spełnione, jednak zasięg promowania wśród studentów odpowiedzialności jako standardu w biznesie i w życiu był znacznie mniejszy niż planowano. Oczekuje się jednak, że kolejne edycje przyciągną o wiele większą publikę, a zaproszeni prelegenci ponownie podejmą współpracę w ramach Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu.


 

OSOBY ZAANGAŻOWANE W ORGANIZACJĘ KONFERENCJI: Ernest Bartoszewski, Aleksandra Bis, Paula Bocciarelli, Joanna Bohatkiewicz, Katarzyna Cieślik, Józefina Król, Małgorzata Marczakiewicz, Anna Mazurek, Karolina Narloch, Marcin Ochmański, Aleksandra Piotrowska, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko, Barbara Witkowicka.
 
Projekt został dofinansowany z funduszy Rady Kół Naukowych UJ.
Tekst: Barbara Witkowicka
Zdjęcia: Katarzyna Cieślik, Simon Pazniak
Film promocyjny: Marcin Ochmański