Konferencja "Jak wygrać wybory, czyli marketing polityczny" (19.03.2013r.)

Pierwsze wydarzenie naukowe pod wodzą nowego zarządu odbyło się 19 marca 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej i była to Konferencja Naukowa „Jak wygrać wybory, czyli marketing polityczny".  Konferencja, jak sama nazwa wskazuje, dotyczyła zagadnień związanych z marketingiem politycznym, dziedziny, która po 1989 roku została wprowadzona do życia politycznego w Polsce i jest stale rozwijana. Szybko rozwijający się świat i środki przekazu spowodowały, że marketing polityczny uzyskał nowy wymiar. Sztaby wyborcze podczas prowadzonych przez siebie kampanii zaczęły używać, prócz standardowych narzędzi, nowych mediów, a przede wszystkim Internetu w celu zdobycia jak największej ilości głosów. Marketing polityczny towarzyszy każdemu z nas w życiu codziennym, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie uzmysławiamy sobie jak bardzo możemy być manipulowani. Podczas zorganizowanej Konferencji teoretycy i praktycy obracający się w sferze marketingu politycznego przybliżyli uczestnikom jego zastosowanie oraz narzędzia z nim związane.

Konferencję otworzył wykład dr. Marka Sempacha, prodziekana ds. studenckich na Uniwersytecie Łódzkim. Dr Marek Sempach opowiedział uczestnikom „czym się je" marketing polityczny. Swoje wystąpienia rozpoczął on od przedstawienia, w sposób skrótowy, historii marketingu politycznego na świecie oraz w Polsce. Marketing polityczny został przedstawiony jako „sztuka zaspokajania pragnień i życzeń wyborców". Po krótkim wprowadzeniu do tematu dr Sempach wyjaśnił różnice pomiędzy marketingiem politycznym a marketingiem wyborczym. Przedstawił on również zasady marketingu mix przeniesione na grunt polityczny, wyjaśniając przy tym iż nie przenosi się stricte działań marketingu klasycznego na marketing polityczny. Po zakończonej prelekcji do głosu doszli uczestnicy, którzy zadawali liczne pytania. Wykład dr. Marka Sempacha był wprowadzeniem do dalszych rozważań i pozwolił na lepsze zrozumienie treści przekazywanych w dalszym toku konferencji.
 
 
Kolejny wykład poprowadziła pani prof. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest specjalistką z zakresu socjologii stosunków politycznych oraz teorii komunikowania masowego. Prelekcja dotyczyła roli i znaczenia nowych mediów w marketingu politycznym. Pani profesor przedstawiła proces tworzenia się nowych narzędzi marketingowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szeroko omówiona została kampania prezydencka z 2008 roku, która to była przełomowym wydarzeniem jeśli chodzi o masowe wykorzystanie nowych mediów w procesie pozyskiwania wyborców. Dyskusja jaka wywiązała się na koniec wykładu dotyczyła głównie pomysłów i prognoz na temat pojawienia się nowych narzędzi marketingu politycznego, które mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych wyborów.
 
 
Brand Manager RMF Classic, Adrian Król poprowadził wykład na temat personal branding'u w polityce. Prelegent przedstawił uczestnikom, jak budować strategię promocji własnej osoby, opowiedział o sztuce autoprezentacji, tworzeniu haseł, które będą się ewidentnie kojarzyły z daną osobą. Podsumowując wystąpienie Adriana Króla dotyczyło budowania własnej marki oraz próby wypromowania jej za pomocą znanych i dostępnych narzędzi.
 
Jakimi narzędziami wpływu posługują się politycy? Jak prawidłowo interpretować gęsty oraz mimikę znanych działaczy politycznych i medialnych? W jaki sposób można osiągnąć sukces w polityce mając tylko 19 lat? Odpowiedzi na takie i inne, nie mniej intrygujące pytania mogli otrzymać uczestnicy wykładów prowadzonych przez doktora Jana Jacko, a także radnego Pawła Janasa.
 
 
Pierwszy wykład miał charakter praktyczny.  Doktor Jacko zademonstrował słuchaczom, jak rozpoznać różne metody wpływu oraz wyjaśnił w jaki sposób oddziaływają one na naszą świadomość. Dowiedzieliśmy się, że nawet taka podstawowa rzecz, jak przywitanie może spowodować narodzenie pewnego stereotypu w naszej głowie, zgodnie z którym będziemy później dokonywali wyboru. Wszyscy uczestnicy wykładu z zaintrygowaniem wsłuchiwali się w słowa Pana Doktora. Zainteresowanie tematem było ogromne, dlatego nie wątpię, iż znaczna część słuchaczy zechce samemu pogłębić swoją wiedzy dotyczącego języka ciała. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki znajomości znaczenia różnorakich gestów, człowiek jest bardziej świadomym, doświadczonym i obiektywnym widzem lub wyborcą.
 
W drugim wykładzie słuchacze razem z prowadzącym podjęli się analizy kroków, z którymi zmuszony jest zmierzyć się każdy młody polityk podczas pierwszych wyborów. Rozważania obejmowały także dalszy rozwój w sferze polityki. Jedna z uczestniczek konferencji podkreśliła, że:  „wszystkie zasady teoretyczne były wyjaśnione za pomocą konkretnych przykładów" oraz „ to wystąpienie  nie wyglądało jak 5-cio minutowy trening bycia  liderem, lecz  były to praktyczne porady dla ludzi, którzy są energiczni, kreatywni i chcą działać na korzyść swojego miasta/gminy". Miejmy nadzieję, że po tym wystąpieniu radnego Piotra Janasa młodzież odważy się na pierwsze kroki w swojej karierze politycznej.
 
 
Kolejny wykład podczas Konferencji poprowadził dr Maurycy Graszewicz, który mówił o „kreowaniu wizerunku w polityce". Na samym początku dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych „złotych zasad", ani „7 zasad do sukcesu" dotyczących personal  brandingu. Kreowanie wizerunku zaczyna się od różnicy.  Pan dr Maurycy zaprezentował powszechność tajników manipulacji. W szczegółach mówił o dzisiejszej komunikacji, o tym, że  ludzie są jej nośnikami.  To komunikaty się komunikują, nie ludzie! Co więcej, zaprezentował motor działania systemu politycznego. Uświadomił nam, iż  system polityczny to zdolność przygotowania i wprowadzenia w życie decyzji. Nie kupujemy polityków tylko ich przyszłe decyzje. Podział na lewicę i prawicę to nieodłączny element polityki.
Na wykładzie poznaliśmy problemy z jakimi boryka się polska polityka. Są to m.in.:
-nieustanne ubieganie się o władzę, rywalizacja o społeczne poparcie jako „swoisty konkurs piękności", kto więcej obieca;
- ciągłe badanie wyborców i obserwowanie sondaży poparcia to polityczna codzienność, słowo  „my" bardzo często używane przez polityków, zanik kontaktu z wyborcami po wygraniu wyborów;
- państwo bezpieczeństwa socjalnego działające według kompensacji inkluzji.
Pan dr Graszewicz, podczas tej konferencji , nie oszczędzał swojego poczucia humoru. W doskonały sposób zaciekawił publiczność różnymi  komizmami i  anegdotami  z życia wielu polityków.
 
 
W konferencji wzięło udział 59 uczestników, z wielu krakowskich uczelni. Wszyscy oczekiwani prelegenci pojawili się i wygłosili inspirujące wykłady. Konferencja pozwoliła poszerzyć wiedzę teoretyczną i praktyczną uczestników w aspekcie marketingu politycznego. Wydarzenie pozwoliło na wymianę poglądów między panelistami a widzami, co jest niewątpliwie cennym osiągnięciem dla obydwu stron. Organizatorzy spotkali się  z wieloma przychylnymi opiniami na temat konferencji, co staje się przyczynkiem do zastanowienia nad kontynuacją tego typu wydarzeń. 
 
Konferencja została dofinansowana ze środków Rady Kół Naukowych i Fundacji Bratniak.
 
 
 
 
Koordynator konferencji: Joanna Strózik
Osoby zaangażowane w przygotowanie konferencji: Mateusz Ciepielewski, Monika Dębowska, Anna Drużbacka, Beata Fąfara, Agnieszka Kaczmarczyk, Elżbieta Korczak, Katarzyna Kuca, Paula Maćczak, Paweł Madetko, Karolina Marlińska, Karolina Ostojska, Gabriela Orzech,  Zuzanna Pajorska, Anna Piotrowska, Weronika Pokojska, Edyta Prażuch, Agnieszka Pudełko, Gabriela Rędzina, Anna Sabok,  Monika Sowa, Michał Twaróg,  Katarzyna Wojdyła, Katarzyna Zelek.