Publikacja "Od hałdy do kultury"

Publikacja „Od hałdy do kultury" jest efektem współpracy uczestników studenckiej Konferencji „Od hałdy do kultury – rola rewitalizacji w aktywności kulturalnej obszarów poprzemysłowych", która odbyła się 1 grudnia 2011 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunem merytorycznym konferencji był dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski, prof. UJ – specjalista w dziedzinie rewitalizacji, wieloletni prezes, obecnie zasiadający w Radzie Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Natomiast uczestnikiem panelu dyskusyjnego był dr hab. Łukasz Gaweł, wykładowca Instytutu Kultury i ekspert z zakresu ochrony dziedzictwa, prowadzący audyt na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Pomysł na Konferencję z kolei, wynikał z doświadczeń zebranych przez część członków KN Meritum na wyjeździe śladami rewitalizacji do Zagłębia Ruhry w maju 2011r. W ramach dyskusji zarówno w trakcie, jak i po Konferencji, ustalono konieczność opublikowania wygłoszonych przez prelegentów referatów oraz rozszerzenia tych treści o artykuły prof. Skalskiego i dr. Gawła. 

W lutym 2012r. Weronika Pokojska i Agnieszka Pudełko przeprowadziły ponadto wywiad z prof. Thomasem Knubbenem z PH Ludwigsburg, który pozwolił przedstawić różnice w zarządzaniu i w polityce decydentów w kwestii zachowania dziedzictwa poprzemysłowego na terenie Niemiec w stosunku do realiów polskich. 
 
W październiku 2012r. rozpoczęto pracę nad tekstami. Równolegle, prof. Skalski wprowadzał do udostępnianych mu gotowych tekstów, poprawki merytoryczne, których nie było zbyt wiele, co niewątpliwie świadczy o wysokim poziomie artykułów. W tym samym czasie Agnieszka Pudełko przeprowadziła analizę rynku wydawniczego, w efekcie czego nawiązano współpracę z Wydawnictwem Attyka, które zaoferowało najkorzystniejsze warunki wydruku publikacji. 
 
W listopadzie ruszyła korekta prac, której podjęły sie absolwentki bibliotekoznawstwa UJ - mgr Justyna Frączyk i mgr Małgorzata Jaskólska. Ponadto zebrano dokumentację odnośnie zezwolenia na publikację artykukułów i zdjęć od wszystkich autorów, co okazało się być jednym z największych wyzwań w pracy nad publikacją, ponieważ wielu autorów mieszka i studiuje za granicą (Hiszpania, Grecja, Niemcy). 
 
Marcin Ochmański opracował okładkę, na której wykorzystany jest motyw z plakatów Konferencji, oraz elementy typograficzne. 
 
W grudniu 2012r. korektorzy poprawiali ostatnie teksty oraz składali w całość publikację. Pod koniec roku wydrukowano partię egzemplarzy, która została rozdysponowana do części autorów. Zaczęto także promocję wydawnictwa na funpage'ach podlegających KN Meritum. 
 
Publikacja „Od Hałdy do Kultury" Wydawnictwo Attyka, Kraków 2012
 • redakcja: dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski, prof. UJ; dr hab. Łukasz Gaweł
 • redakcja naukowa: dr hab. Roman Malarz, prof. UP
 • korekta: Justyna Frączyk, Małgorzata Jaskólska
 • koordynacja projektu: Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko
 • projekt okładki: Marcin Ochmański
 • Publikacja została dofinansowana ze środków Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
SPIS TRESCI
 
I . Wprowadzenie
Krzysztof Skalski - Przedmowa 
Łukasz Gaweł - "W cieniu Zagłębia Ruhry? O potencjale kulturowym obiektów poprzemysłowych województwa śląskiego, wpisanych w obręb Szlaku Zbytków Techniki"
 
II . Rewitalizacja i kultura w Zagłębiu Ruhry - ewaluacja wyjazdu
Agnieszka Pudełko - "Historyczne uwarunkowania procesów rewitalizacyjnych w Zagłębiu Ruhry"
Katarzyna Cieślik - "Różne oblicza rewitalizacji – Kokerei Hansa"
Weronika Pokojska - "Zmiana przez kulturę, kultura poprzez zmianę" 
Thomas Knubben - "Culture, Coal, Charm" – wywiad z prof. dr Thomasem Knubbenem (PH Ludwigsburg) 
 
III. Rewitalizacyjna mapa Polski
 • Aleksandra Piotrowska - "Rewitalizacja obszarów staromiejskich i poprzemysłowych" 
 • Natalia Brylowska - "Artyści – robotnicy. Kultura w rewitalizacji terenów Stoczni Gdańskiej"
 • Paulina Chodnicka - "Od magazynów wojskowych do kultury – potencjał rewitalizacyjny białostockiej Weglówki" 
 • Kaja Cygankiewicz - "Łódź – poprzemysłowe zapomniane miasto, czy przyszła Europejska Stolica Kultury?"
 • Bartosz Grad - "Białe Morza – od Zakładów Sodowych do popkultury"
 • Magdalena Kłosińska - "O zakorzenieniu inaczej. Postindustrialne zakorzenienie"
 
IV. Aneks
 • Anna Bartosiewicz, Katarzyna Cieślik, Natalia Dydo, Justyna Frączyk, Joanna Jankoś, Aleksandra Junga, Magdalena Ładosz, Simon Pazniak, Aleksandra Piotrowska, Weronika Pokojska, Aleksandra Ptasińska, Agnieszka Pudełko, Dorota Śliwińska - "Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Zagłębia Ruhry"