Koło Naukowe Meritum

Koło Naukowe MERITUM działa od 2003 roku przy Instytucie Spraw Publicznych UJ. Zrzesza studentów zarządzania w sektorze publicznym oraz zarządzania kulturą, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

MERITUM to miejsce, gdzie studenci mogą sprawdzić się w roli organizatora wydarzeń, nawiązać ciekawe znajomości i realizować własne projekty. Aktywne uczestnictwo w pracach koła pozwala zdobyć doświadczenie, które może pomóc przyszłym absolwentom uczelni wyższej zdobyć wymarzoną pracę.
 
Celem MERITUM jest:
  • budzenie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • integracja środowiska akademickiego,
  • organizowanie współpracy i szeroko rozumianego networkingu pomiędzy studentami, a organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami prywatnymi w kraju i za granicą.
W MERITUM realizowane są projekty naukowe, kulturalne, edukacyjne. Koło zajmuje się organizacją konferencji, paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami, szkoleń czy wypraw badawczych, a także wspieraniem działalności artystycznej studentów.
 
W 2010 roku powstała sekcja Baterie Kultury, która zajmuje się organizacją spotkań z kadrą zarządzającą w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych czy prywatnych w sektorze kultury. Baterie Kultury to także baza informacji o ciekawych inicjatywach, praktykach, stażach w instytucjach kultury oraz wolontariatu przy wydarzeniach kulturalnych w Krakowie.