Sprawozdanie 31 marca 2015r.

W dniu 31 marca o godzinie 20 odbyło się spotkanie KN Meritum. Fakt, że był to wtorek tuż przed świętami Wielkanocnymi spowodował, że frekwencja była dość niska. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Magda Matejek, nakreślając ważniejsze tematy do dyskusji. Pierwszym z nich była konferencja „Ugryź kulturę 2!", zostały poruszone wątki postępu prac nad projektem oraz deklaracji współpracy wewnątrz koła. Drugim tematem był innowacyjny pomysł, który jeszcze nie posiada nazwy, polegający na nawiązaniu współpracy ze studentami wino znawstwa UJ. Pomysł zakłada stworzenie wydarzenia podczas którego połączono by promocję i aktywizację ów kierunku z promocją samego koła. Projekt jest dopiero we wstępnej fazie i więcej szczegółów nie zostało jeszcze sprecyzowanych. W najbliższym czasie powinniśmy poznać ich więcej. Późne dotarcie na spotkanie jednego z członków spowodowało krótką dyskusję nad „ugryź kulturę2!". Na sam koniec przedyskutowano ostatni pomysł związany z planowaną konferencją dot. Prania pieniędzy. Z powodów organizacyjnych pomysł został zmieniony na publikację, którą, jeśli nie wystąpią żadne przeszkody, KN Meritum wyda prawdopodobnie pod koniec roku. Spotkanie zakończyło się około godziny 20:40.
 
Tekst: Mateusz Zając
Data opublikowania: 14.04.2015
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko