Sprawozdanie 27 października 2014r.

W dniu 27.10.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego „MERITUM" w Cafe Artefakt. 
Na spotkaniu pojawiły się dwie nowe osoby, zainteresowane działalnością Koła i chętne się w nią zaangażować w przyszłości. Prezes Koła oraz inni obecni członkowie przedstawili im w prosty sposób czym zajmuje się koło oraz jakie projekty realizować będziemy w najbliższym czasie.
Następnie omówiona została kwestia promocji MERITUM, a konkretnie przedstawione zostały 3 pomysły, związane z grafiką oraz gadżetami, które wykorzystywać będziemy w celach promocji naszego Koła.
Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniom, związanym z organizacją Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego, który odbędzie się 6 – 7 grudnia 2014 roku. Wybrane zostały dwie osoby, gotowe nawiązać kontakt w sprawie promocji STN z członkami Kół Naukowych, istniejących przy szkołach wyższych Rzeszowa i Kielc. Poza tym, omówiliśmy szczegóły organizacji spotkania integracyjnego dla uczestników turnieju.
Pod koniec spotkania, prezes Koła Mateusz Ciepielewski zaproponował organizację szkoleń, dotyczących pisania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich, w którą chętnie planujemy się zaangażować w marcu 2015 r. Co do planów na przyszłość, to uchwalony również został pomysł Mateusza Zająca, dotyczący organizacji konferencji na temat „prania brudnych pieniędzy i metod przeciwdziałania temu zjawisku". Planowany termin przeprowadzenia konferencji to druga połowa marca 2015 r.
 
Tekst: Romana Gunkevych
Data opublikowania: 03.11.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko