Sprawozdanie 20 października 2014r.

W dniu 20.10.2014 r. w Artefakt Cafe w Krakowie przy ul. Dajwór 3, w czasie cotygodniowego spotkania odbyły się wybory władz Koła Naukowego Meritum UJ.
 
Na początku ustalono skład komisji skrutacyjnej. Należy przypomnieć, że członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, która zamierza kandydować w wyborach, przyjętą bowiem powszechnie zasadą jest to, że osoba kandydująca nie może uczestniczyć w obliczaniu głosów za i przeciw swej kandydaturze. 
 
Skład Komisji Wyborczej:
  • Karolina Magiera
  • Edyta Prażuch
  • Katarzyna Ragan
 
Zachowały one obiektywność, bezstronność i jak już wspomniano wyżej nie kandydowały na żadne stanowisko.
 
Wybory rozpoczęły się od wyboru sekretarza KN Meritum, jednogłośnie została na niego wybrana Romana Gunkevych. Następnie odbyły się wybory na lidera oraz vice lidera koła.
 
W wyborach kandydowali:
1. Mateusz Ciepelewski
2. Gabriela Orzech
3. Monika Sowa
 
W głosowaniu wzięło udział 14 członków naszego koła, wszystkie głosy uznano za ważne, w wyniku czego władze KN Meritum prezentują się następująco:
 
Przewodniczący:    Mateusz Ciepielewski
Zastępca:                Gabriela Orzech
Sekretarz:               Romana Gunkevych
 
Podsumowując, mamy przyjemność ogłosić, iż Mateusz Ciepielewski (prezes) oraz Gabriela Orzech (wiceprezes) zostali wybrani na kolejną kadencję. Sekretarzem została Romana Gunkevych. Podczas wyborów nie odnotowano żadnych zakłóceń.
 
Zaraz po wyborach, oklaskach i krótkich przemówieniach, członkowie wraz z zarządem omówili pokrótce planowane na niedaleką przyszłość projekty, jak Studencki Turniej Negocjacyjny, Dzień Samorządowca oraz Dzień Kół Naukowych.  Wspólnie zastanawialiśmy się nad nowymi sposobami promocji wydarzeń, jak i koła, temat ten pozostawiając otwarty. Mateusz Ciepielewski wspomniał o kilku możliwościach zmian w regulaminie, wszystkie ulegają jeszcze dyskusji, ponieważ nie wprowadzono żadnych uchwał. 
 
Tekst: Katarzyna Ragan
Data opublikowania: 21.10.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko