Sprawozdanie 7 października 2014r.

W dniu 7.10.2014r. o godzinie 20:05 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie KN Meritum, które zainaugurowało kolejny rok swojej działalności. Rozpoczęło się ono od uroczystego powitania zebranych przez przewodniczącego koła – Mateusza Ciepielewskiego. Przed przystąpieniem do omawiania zaplanowanych tematów, nastąpiło krótkie przedstawienie i autoprezentacja nowych członków Koła. W pogodnej atmosferze, przewodniczący rozpoczął omawianie planowanych zagadnień. Pierwszym z nich było przypomnienie ubiegłorocznych działań i rozdanie zaświadczeń tym, którzy byli nieobecni przed wakacjami. Drugim punktem była kwestia promocji Koła. Zebrani debatowali nad nowym logiem promocyjnym oraz sposobami dotarcia do jak największej liczby studentów. Burza mózgów przyniosła kilka rozwiązań, które niebawem zostaną wprowadzone w życie.  Podczas spotkania nie zabrakło miejsca dla kwestii finansowych takich jak stan funduszy Koła, zmian związanych z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy na projekty i konferencje. Poruszono temat zmian władz RKN oraz procedur pisania i składania wniosków oraz konsekwencji z tym związanych.
 
Nowy rok, to także nowe władze – termin wyboru nowego przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza ustalono na 21 października.  Pozostając przy kwestiach organizacyjnych, zebrani starali się uzgodnić częstotliwość i dzień spotkań koła. Pomysł nieregularnych zebrań został odrzucony i wolą większości, KN Meritum będzie miało swoje spotkania na początku tygodnia, zaś dokładny dzień zostanie niebawem ustalony. 
 
Przedostatnim blokiem tematycznym dzisiejszego wieczoru były projekty – zarówno te w trakcie realizacji jak i te, które dopiero się rodzą. Pierwszy był Studencki Turniej Negocjacyjny, czyli ogólnopolski turniej organizowany przez KN Negocjator z Warszawy, którego jedna z eliminacji, dzięki zaangażowaniu naszego koła, odbędzie się w Krakowie w jeden z weekendów listopada. Większość spraw z nim związanych jest już realizowana, dziś natomiast wybrano osobę chętną do rozliczania przedsięwzięcia.  Drugi projekt – Kraków miastem star-up'ów jest jeszcze we wczesnej fazie realizacji i dziś nie był szerzej omawiany.  Na horyzoncie pojawił się nowy pomysł na konferencję dotyczącą prania brudnych pieniędzy. Wstępny termin to marzec 2015 roku. Pomysłodawcy poza wystąpieniami ekspertów przewidują udział studentów, którzy swoje prezentacje przygotowaliby pod okiem profesorów z ISP. Jednak więcej szczegółów oraz to, czy projekt zostanie podjęty okaże się na początku przyszłego roku. 
 
Pod koniec przewodniczący ogłosił rezygnacji Agnieszki z funkcji koordynatora strony internetowej Koła oraz ogłoszeniem poszukiwań jej zastępcy. Po przedstawieniu obowiązków związanych z tą funkcją oraz gwarantowanymi szkoleniami, swoją kandydaturę zgłosiła Magda co spotkało się z ogólną aprobatą zebranych. Na koniec poruszono temat baz mailingowych, pomysłu na organizacje non profit, które mogłyby pomagać w promocji naszych wydarzeń. Kilka minut po 21 spotkanie dobiegło końca.
 
Tekst: Mateusz Zając
Data opublikowania: 14.10.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko