Sprawozdanie 9 kwietnia 2014r.

9 kwietnia 2014 roku o godzinie 20.00, podobnie jak w każdą środę, odbyło się spotkanie Koła Naukowego MERITUM. Spotykanie to miało miejsce w Cafe Artefakt przy ulicy Dajwór. Było to ostatnie kwietniowe spotkanie Koła przed Świętami Wielkanocnymi. Głównym tematem spotkania była nadchodząca konferencja Event Management III. Na początku zebrania zostały rozdzielone obowiązki związane z tworzeniem Konferencji. Kolejno koleżanka Karolina Kłys, przedstawiła zarys wniosku projektu do Fundacji BRATNIAK. Następnie omówione zostały potencjalne projekty Koła oraz ewentualne wnioski składane do RKN-u. Spotkanie zostało zakończone o godzinie 20.30

Tekst: Edyta Prażuch

Data opublikowania: 15.04.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko