Sprawozdanie 2 kwietnia 2014r.

2 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie członków KN MERITUM. Wieczór, który warto zaznaczyć był bardzo owocny,  spędziliśmy w miłej atmosferze cafe Artefakt. Przede wszystkim została omówiona kwestia rozliczenia projektu „Pomysły źródłem przemysłów kreatywnych. Reklama i Design". Potem omówiliśmy nadchodząca konferencję „Ugryź kulturę", koordynowaną przez Katarzynę Cieślik, która odbędzie się 24 kwietnia i na którą przy okazji serdecznie na nią zapraszamy! Dalej Karolina Kłys przedstawiła wniosek do RKN, który został przygotowany dla uzyskania dofinansowania na długo oczekiwany Event Management 3. Wspólnie opracowaliśmy parę szczegółów i rozdzieliliśmy obowiązki dotyczące konferencji. Kolejnym omówionym projektem została konferencja „Dehumanizacja biznesu: natura kapitalizmu czy analfabetyzm menedżerów?" koordynatorem której jest Ernest Bartoszewski. Również ustaliliśmy kilka kwestii związanych z tym przedsięwzięciem i z niecierpliwością czekamy na jego realizację. Ostatnim tematem do omówienia była konferencją organizowana przez Gabrielę Orzech „Systemy informatyczne w zarządzaniu"  na którą już dostaliśmy dofinansowanie z PAU i liczymy również na otrzymanie funduszy z RKN. Tą pozytywną nutą zakończyliśmy oficjalną część spotkania i mam nadzieję, że już za niedługo zmożecie zobaczyć rezultaty naszych działań w postaci ciekawych wydarzeń.
 
Tekst: Anastazja Naumenko
Data opublikowania: 14.04.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko