Sprawozdanie 19 marca 2014r.

19.03.2014 roku o godzinie 20.00 w Artefakcie przy ul. Dajwór 3  odbyło się jedno z kolejnych spotkań doborowych członków Koła Naukowego Meritum. 
Pierwszą omówioną kwestią  (pilną, bo mającą swój punk kulminacyjny dnia następnego  tj. 20.03.2014 r.) była sprawa konferencji  "Pomysły źródłem przemysłów kreatywnych. Reklama i design". Poprzez wprowadzenie przez Koło Naukowe Meritum innowacyjnych metod komunikacji, odbyła się telekonferencja z głównymi organizatorkami wydarzenia. Dzięki niej możliwe było stworzenie ostatecznej listy zadań związanych z organizacją konferencji i przydzielenie osób odpowiedzialnych za ich realizację. 
Kolejną kwestią poddaną pod dyskusję była konferencja o tematyce polityki społecznej zaplanowana na 29-31 maja 2014 roku. Jej organizacją zajmuje się Instytut Spraw Publicznych, który zwrócił się  do naszego Kółeczka z prośbą o pomoc. Jakie zapadną postanowienia w tej sprawie należy śledzić w kolejnych sprawozdaniach ze spotkań.
Rozmawialiśmy również o możliwościach udostępnienia nam przez Instytut Spraw Publicznych indywidualnego pokoju dla Koła. Jednak brak wiary w powodzenie tejże operacji spowodował, iż temat ucichł. Oby nie bezpowrotnie.
Ostatni poruszony w dniu dzisiejszym przez nas temat dotyczył Festiwalu Nauki, który odbędzie się 23 maja 2014 r. Kwestia zorganizowania gry planszowej wraz z quizem dla dzieci zostanie ponownie poruszona na kolejnych spotkaniach. 
 
Tekst: Mateusz Cich
Data opublikowania: 20.03.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko