Sprawozdanie 5 marca 2014r.

5 marca 2014 r. o godzinie 20:00 odbyło się drugie spotkanie KN Meritum w letnim semestrze. 
Na spotkaniu poruszona została kwestia konferencji  „Pomysły źródłem przemysłów kreatywnych. Reklama i design" i konieczności zmiany terminu. Rozdzielono zadania niezbędne do wykonania podczas konferencji. Po krótce przedstawiono także zarys konferencji „Ugryź kulturę". 
Na spotkaniu omówiono też Konferencję Event Management 3 dotyczącą polityki kulturalnej. Zastanawiano się nad potencjalnymi prelegentami przedstawiając grono interesujących propozycji. Wstępnej analizie poddano program oraz sposoby promocji konferencji.
Przybliżono również projekt  związany z funkcjonowaniem instytucji sektora publicznego oraz edukacją studentów. 
Na zakończenie poinformowano o otrzymanych funduszach z UM Krakowa na Konferencję o systemach informatycznych w zarządzaniu, planowaną pod koniec maja 2014 r. 
 
Tekst: Gabriela Orzech.
Data opublikowania: 07.03.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko