Sprawozdanie 12 grudnia 2013r.

11.12.2013 r. w Cafe Szafe przy ulicy Felicjanek 10 odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Meritum. Podczas spotkania poruszone zostały ważne kwestie dotyczące działalności koła. 
 
Na wstępie podsumowaliśmy Studencki Turniej Negocjacyjny, który odbył się w dniach 7-8.12.2013. Wydarzenie przebiegło pomyślnie, budząc zadowolenie zarówno wśród uczestników jak i organizatorów. Następnie przeszliśmy do omówienia IV edycji Power Point Karaoke. Zaproponowano dwie daty tego wydarzenia: 6.03.2014 i 13.03.2013- decyzja zostanie podjęta na kolejnym spotkaniu. Nadal trwają poszukiwania lokalu, w którym odbyłoby się przedsięwzięcie. 
 
Następnie Przewodniczący  przedstawił propozycje Kasi Cieślik co do kolejnych aktywności koła. Szczególnym zainteresowaniem zgromadzonych cieszył się pomysł wyjazdu do Niemiec w ramach projektu naukowego. Zgłosiło się kilka osób zainteresowanych inicjatywą, wyrażających chęć wzięcia w niej udziału. Pomysł zorganizowania konferencji „Smaki Świata" również uzyskał aprobatę grupy. Jednak, ze względu na dużą liczbę zaplanowanych projektów na drugi semestr roku akademickiego 2013/2014 postanowiono odłożyć pomysł na kolejny rok. 
 
Na końcu spotkania Przewodniczący zasygnalizował konieczność zorganizowania w styczniu wyborów zarządu sekcji Baterie Kultury.
 
Tekst: Katarzyna Giera