Sprawozdanie 22 stycznia 2013r.

 

 

Ostatnie spotkanie Koła Naukowego Meritum, które zgodnie z tradycją odbyło się we wtorek o 20.00 w Cafe Szafe miało istotny wpływ na jego przyszłość. Głównym wydarzeniem wieczoru były wybory nowych władz Koła. Nim jednak do nich doszło omówionych zostało kilka bieżących spraw związanych z działalnością Meritum.

Na wstępie przedstawiony został nowy członek Koła – Jan Czekalski, którego serdecznie witamy w naszym gronie. Kolejno Joanna Strózik przedstawiła postępy dotyczące organizacji konferencji naukowej dotyczącej marketingu politycznego. Szczegółowo zostały omówione  sprawy związane z finansami i promocją owej konferencji.

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu była reaktywacja „Baterii Kultury". Pałla Maćczak zaprezentowała projekt, który miałby w tym pomóc, a dotyczyłby on spotkań z niezależnymi grupami teatralnymi.

Po omówieniu spraw bieżących przyszedł czas na wybory nowych władz Koła Naukowego Meritum. W tym celu powołana została komisja skrutacyjna. Kolejno przedstawione zostały kandydatury na poszczególne stanowiska Zarządu Koła. Na Prezesa została zgłoszona kandydatura Joanny Strózik. Wśród kandydatów na wice-prezesa znaleźli się: Edyta Prażuch, Gabriela Orzech oraz Zuzanna Pajorska. Natomiast na stanowisko sekretarza zgłosiła się Monika Dębowska. Wybory przebiegły zgodnie z regulaminem, a  18 osobowe Walne Zgromadzenie powołało następujący Zarząd Koła:

  • Prezes: Joanna Strózik,
  • Wice-prezes: Zuzanna Pajorska,
  • Sekretarz: Monika Dębowska .

Powołany został również, w drodze głosowania, koordynator Baterii Kultury, którym został Paweł Madetko.

Nowym władzom gratulujemy i życzymy powodzenia, a dotychczasowym dziękujemy za poświęcony czas i bogactwo zrealizowanych projektów!

Na zakończenie spotkania odwiedził nas gość specjalny w osobie Oli Koźmińskiej, członkini Koła Naukowego DKF, która przedstawiła pomysł na współpracę między Kołami.

 

Tekst: Mateusz Ciepielewski

Data opublikowania: 27.01.2013
Osoba publikująca: Zuzanna Pajorska