Sprawozdanie 15 stycznia 2013r.

 

Kolejne spotkanie członków Koła MERITUM odbyło się 15 stycznia o godz. 20.00, w Cafe Szafe przy ul. Felicjanek.

Pierwszym tematem poruszonym na zebraniu była nadchodząca uroczystość Koła „Razem już dekadę". Dopracowane zostały ostateczne szczegóły dotyczące tejże uroczystości.  Omówiono porządek wystąpień i całość programu uroczystości oraz sprawy techniczne związane z wydarzeniem.

Kolejnym punktem spotkania była analiza wniosków składanych przez członków KN Meritum do RKN UJ oraz nadchodzące Walne Zgromadzenie RKN UJ na którym zostaną ogłoszone dofinansowania na złożone wnioski. Ustalone zostały szczegóły, środki promocji
i podział obowiązków związanych z realizacją konferencji o marketingu politycznym.

Poruszono również problem zbliżającej się publikacji „Od hałdy do kultury" i możliwości publikowania w Studenckich Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozważona została również sprawa uaktywnienia sekcji KN Meritu – Baterie Kultury.

Ostatnim punktem spotkania było wstępne zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Koła. Przyjęto kandydaturę Joanny Strózik. Ostateczne wybory odbędą się 22 stycznia. 

Tekst: Edyta Prażuch