Sprawozdanie 18 grudnia 2012r.

Ostatnie spotkanie Koła Naukowego MERITUM w starym roku i przed Świętami odbyło się 18. grudnia, w Cafe Szafe. Głównym celem było dopracowanie szczegółów związanym z wyjazdem uczestników do Koninek oraz wstępne przygotowanie się do uroczystości 10-tych Urodzin Koła. 

Termin wspomnianego wydarzenia ustalony został na 17. Stycznia 2013 roku. Wieczór ten poświęcony będzie wspomnieniom o początkach MERITUM, spotkaniom z dawnymi i obecnymi członkami oraz wspólnemu obchodzeniu tej szczęśliwej dla nas rocznicy w gronie sympatyków i przyjaciół Koła. 
Dodatkowo, członkini Koła, Joanna Struzik, wystąpiła z propozycją organizacji konferencji poświęconej marketingowi politycznemu, co spotkało się z przychylnością i entuzjazmem zarówno kierownictwa jak i pozostałych członków Koła. 
Inną niespodzianką tegoż spotkania było dołączenie do naszego grona nowej osoby - Mateusza Ciepielewskiego - którego serdecznie witamy w naszym gronie. 
Całość spotkania zakończył pokaz filmu poświęconego niedawno zrealizowanej konferencji Event Management 2.
 
Tekst: Edyta Prażuch
Data opublikowania: 08.01.2013
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko