Sprawozdanie 25 luty 2016r.

25 lutego 2016 roku o godzinie 20:00 w sali 3.201 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie Koła Naukowego Meritum UJ w nowym semestrze akademickim. Zebranie poprowadziła przewodnicząca koła – Magdalena Matejek. Na wstępie ustalono powrót do regularnych spotkań koła, które będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki.
W trakcie zebrania omówiono wiele kwestii dotyczących organizacji wydarzeń planowanych na nowy semestr. Wśród nich znalazły się propozycje na kolejne edycje przedsięwzięć podejmowanych przez koło w latach ubiegłych oraz na ich urozmaicenie. Jednym z ciekawszych pomysłów wzbogacenia trzeciej edycji  „Ugryź kulturę" będzie próba utworzenia osobnego panelu o winiarstwie, natomiast na „Event Management 4" poruszona zostanie kwestia instytucji publicznych w kontekście mediów społecznościowych. Realizacje obu wydarzeń planuje się na koniec kwietnia lub początek maja.
W trakcie zebrania omówiono również pomysł na kwietniową konferencję dotyczącą odpowiedzialnego biznesu Organizatorem tego spotkania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast Koło Meritum UJ wystąpi w charakterze partnera. Wydarzenie poprzedzać będzie debata oksfordzka.
Ostatnia omawiana kwestia dotyczyła organizacji otwartego szkolenia z wygłaszania przemówień i autoprezentacji –  członkowie koła zgodnie stwierdzili, że jest to zagadnienie szczególnie przydatne dla studentów, którym umiejętność prezentacji przyda się na rynku pracy.
Zważywszy na ilość tematów do omówienia i zapał wszystkich obecnych uczestników, spotkanie zakończyło się o 20:55. 

Tekst: Aleksandra Miętka

 

Data opublikowania: 29.02.2016
Osoba publikująca: Aleksandra Miętka