Sprawozdanie 2 grudnia 2015 r.

Dnia 2.12.2015r. o godz. 20:00 w sali 3.201 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej odbyło się ostatnie spotkanie Koła Naukowego Meritum UJ przed Studenckim Turniejem Negocjacyjnym. Spotkanie otwarła jego przewodnicząca, Magdalena Matejek. Podczas spotkania zostały omówione ostatnie kluczowe ustalenia z natury organizacyjnej. Ponadto, w związku z Dniem Kół Naukowych, organizowanym w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim poruszone zostały kwestie organizacji stoiska promocyjnego koła w holu głównym WZiKS UJ. Z racji faktu, iż turniej jest w obecnym momencie dopięty już na przedostatni guzik, spotkanie było stosunkowo krótkie i zakończyło się ok. godziny 20:30.

 

Tekst: Magdalena Matejek

Data opublikowania: 10.12.2015
Osoba publikująca: Aleksandra Miętka