Sprawozdanie podsumowujące działalność Koła Naukowego Meritum w roku akademickim 2011/2012

Rok akademicki 2011/2012 był dla Koła MERITUM bardzo aktywnym okresem, obfitującym w zmiany i wiele nowatorskich projektów, które pozwoliły zacząć aktywnie działać kolejnym osobom.
W październiku zaczynaliśmy w skromnym kilkuosobowym składzie, trochę niepewni, trochę niezdecydowani, czerwiec zamykamy w silnej liczbie 27 osób. Rok otworzyła swoim przewodnictwem Natalia Dydo, za której kadencji odbyły się dwa projekty:

  1. Konferencja studencka „Od hałdy do kultury" (koordynator: Ola Piotrowska)
  2. Szkolenie z Coaching'u (koordynator: Iza Cywa)

W styczniu wybrany został nowy zarząd w składzie przewodnicząca – Ola Piotrowska, zastępca – Agnieszka Pudełko, sekretarz – Ola Szota. W drugim semestrze wystartowaliśmy z pełną mocą, czego efektem była realizacja sześciu projektów:

  1. Konkursu autoprezentacji „Power point karaoke" (koordynator: Agnieszka Pudełko, Weronika Pokojska)
  2. Konferencji „Komunikujmy się odpowiedzialnie. Odpowiedzialny biznes a komunikacja wewnętrzna w organizacji" (koordynator: Karolina Narloch)
  3. Wyjazdu naukowo-badawczego „UKRAINIAN NGO'S: LVIV-KIEV 2012" (koordynator: Wojciech Staroń)
  4. Udziału w KUMULACJI. Kulturalnej zupie studenckiej w Lublinie (koordynator: Ola Piotrowska)
  5. Konferencji „Rower współtwórca miasta" (koordynator: Paweł Chałupczak)
  6. Współorganizacji Dnia Drzwi Otwartych WZiKS (koordynator: Kinga Szpilczyńska)


Nasze tegoroczne projekty zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Rady Kół Naukowych UJ (suma uzyskanych dotacji: 7170 zł) oraz Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" (suma uzyskanych dotacji: 1500 zł). Nieocenionego wsparcia merytorycznego kolejny rok udzielał nam nasz opiekun, Pan Doktor Grzegorz Baran. Podjęliśmy również współpracę z kołami naukowymi Innowatorzy zarządzania, Kołem Naukowym Studentów Dziennikarstwa oraz Kołem ARTmagedon.
W przyszłym roku akademickim Koło MERITUM planuje przeprowadzić akcję promocyjną „Przejdź do MERITUM", Dwudniową Konferencję Event Management II, kolejną odsłonę konkursu „Power Point Karaoke" oraz włączyć się w organizację Konferencji Media. Ciało. Płeć., projektu Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa.
Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim, którzy w tym roku poświęcili swój czas i energię, byli dla mnie wsparciem i sprawili, że Koło osiągnęło tyle sukcesów. Mam nadzieję, że wejdziemy w kolejny rok akademicki w równie dobrym stylu, a limity wyznaczy nam tylko nasza własna kreatywność. Dziękujemy za ten rok!

Tekst: Aleksandra Piotrowska

Data opublikowania: 19.06.2012
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko