Power Point Karaoke

Konkurs PowerPoint Karaoke odbył aię pod hasłem „PRZYGOTUJ SIĘ NA NIEPRZYGOTOWANIE" 15 marca 2012r. W sali 1.111 Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został on przygotowany i przeprowadzony przez Koło Naukowe Meritum. Dr Michał Zawadzki oraz dr Jan Sowa (obaj z Instytutu Kultury UJ) potwierdzili wartość naukową konkursu.

Przed rozpoczęciem Konkursu została odczytana lista uczestników, niestety nie wszystkie osoby, które się zgłosiły, faktycznie się pojawiły. Konkurs rozpoczął się o godz. 16 powitaniem oraz prezentacją wprowadzającą przedstawioną przez konfernasjera Marcin Ochmańskiego. Zostały w niej zaprezentowane osoby odpowiadające za obsługę techniczną i przebieg Konkursu, członkowie jury oraz przypomniane zostaly zasady Konkursu.


Każdy uczestnik, po odczytaniu jego nazwiska przez prowadzącego, losował numer swojej prezentacji. Nie miał możliwości zapoznania się z jej treścią wcześniej, dopiero w momencie jej uruchomienia musiał na bieżąco improwizować. Czas wystąpienia ograniczony był do 5 min. Tematyka prezentacji przygotowanych przez organizatorów była bardzo szeroka i różnorodna, np. „Kapibara", „Osiedle Tysiąclecia w Katowicach", „Stodoła", „Kabhi Khushi Kabhie Gham".

Należy podkreślić, że wszyscy występujący zaprezentowali naprawdę wysoki poziom umiejętności improwizowania, kreatywności i przemawiania, dzięki czemu przez cały czas trwania Konkursu panowała bardzo wesoła i przyjemna atmosfera. Jednym z punktów kulminacyjnych Konkursu było niewątpliwie wystąpienie jedynego uczestnika będącego wykładowcą – dr Mazurkiewicza, który w fenomenlany sposób przedstawił „Karlsruher SC" w kontekście nadchodzącego EURO 2012.


 

W czasie trwania Konkursu odbyła się jedna przerwa z poczęstunkiem w postaci ciastek, kawy i herbaty. Druga przerwa odbyła się po wszystkich wystąpieniach, w czasie podliczania punktów przez jury.
Każdy uczesnik otrzymał pamiątkowy dyplom, naklejki KN Meritum oraz kubek z logo UJ. Zwycięzcy trzech nagród głównych oraz nagrody publiczności otrzymali dodatkowo książki.

I miejsce otrzymali ex aequo dr Mazurkiewicz oraz Jakub Bażela (prezentacja „Widły- Motyka- Grabie"),
II miejsce Piotr Palutkiewicz („ Rolling Stone Magazine"),
III Grzegorz Bochniak („Kapibara").
Nagroda publiczności trafiła również do Jakuba Bażeli.


 

Konkurs okazał się dużym sukcesem, bowiem KN Meritum otrzymało liczne gratulacje i wiele pochwał. Dr Mazurkiewicz, dr Zawadzki oraz dr Baran podkreślali istotność takich wydarzeń i konieczność kontynuacji Konkursu w przyszłości- w osobną kategorią dla wykładowców. Poza tym dr Mazurkiewicz poprosił o możliwość wykorzystania prezentacji w szkoleniach w sektorze edukacji i oświaty.

Jeśli chodzi o to, co w kolejnych edycjach należałoby poprawić, to są to: inaczej sformułowane karty oceny dla jury; większa promocja wśród wykładowców; poprawienie informacji o miejscu konkursu na plakatach; ujednolicenie prezentacji pod względem formalnym; zmiana w regulaminie, że osoby, które jednak nie mogą uczestniczyć, zobowiązane są do uprzedniego poniformowania organizatorów; wprowadzenie numeracji slajdów oraz wyświetlenie listy uczestników tak, by publiczność nie miała kłopotów z głosowaniem na nagrodę publiczności.

  

W kolejnej edycji PowerPoint Karaoke, planowanej wstępnie na grudzień 2012r., przewidziane jest dodanie elementu nagrywania poszczególnych wystąpień i sprezentowania ich uczestnikom. Wówczas każdy mogłby także ocenić sam siebie i swoje umiejętności.

Kwestie, które zostały wykonane bardzo dobrze podczas przygotowań do Konkursu, to przede wszystkim promocja wydarzenia oraz organizacja na miejscu. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że duży wkład w przebieg i sprawną organizację w dniu Konkursu i podczas jego trwania, miały osoby, które od niedawna są członkami KN Meritum.
Szacujemy, że w trakcie konkursu utrzymywała się stała liczba ok. 40 widzów. Większość osób obecnych na sali wyrażała się również jak najbardziej pozytywnie o Konkursie, zarówno ze względu na formułę konkursu, jego sprawny przebieg, jak i dobrą atmosferę. O dużym powodzeniu konkursu świadczą także statystyki profilu wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

Tekst: Weronika Pokojska

Plakat: Macrin Ochmański

Zdjęcia: Aleksandra Szota, Simon Pazniak

Projekt został dofinansowany z funduszy Rady Kół Naukowych UJ.

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU: Aleksandra Piotrowska, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko, Urszula Rząd, Marcin Ochmański, Aleksandra Szota, Simon Pazniak, Ernest Bartoszewski, Magdalena Sordyl, Kinga Szpilczyńska, Anna Zwierzyk, Michał Twaróg.

Data opublikowania: 04.02.2012
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko