Program konferencji "Dehumanizacja biznesu"

Dzień I (5 czerwca), sala 0.104:
 
11.00 – 11.10 Rozpoczęcie konferencji
11.10 – 11.50 Jakub Bugajski „Czy działania nieetyczne są opłacalne? Moralność zawodowa wobec korzyści gospodarczych"
11.50 – 12.30 mgr Róża Różańska „Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie patronowania innowacyjnym wydarzeniom z obszaru muzyki klasycznej"
12.30 – 13.10 Adrianna Łabędzka „Dwa aspekty etyczności: dobroczynność albo wyzysk na przykładzie praktyk biznesowych wybranych przedsiębiorstw"
13.10 – 14.10 Przerwa obiadowa
14.10 – 14.50 Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski „Paradygmaty humanistyczne w zarządzaniu – utopia czy nadzieja?"
14.50 – 15.30 dr hab. Roman Batko „Golem biurokracji – interpretacja w nurcie krytycznym"
 
Dzień II (6 czerwca), sala 0.313:
 
9.30 – 9.40 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9.40 – 10.20 Pamela Ślufińska „Wolontariat na festiwalu o charakterze kulturalnym jako forma wyzysku"
10.20 – 11.00 mgr Konrad Janiga „Paradoks etycznego kłamcy – impresje na temat etyki w służbie biznesu"
11.00 – 11.40 mgr Izabella Szum „Badanie satysfakcji pracowników – weryfikacja nastrojów czy narzędzie wymuszania zachowań podwładnych? Analiza badań opinii pracowników grupy kapitałowej Orange Polska od 2008-2014 roku"
11.40 – 12.20 mgr Marta Sukiennik „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu z punktu widzenia pracownika"
12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 13.40 mgr Justyna Bandoła „Kultura organizacyjna oparta o wartości w start-upach akademickich w Stanach Zjednoczonych Ameryki"
13.40 – 14.20 dr hab. Joanna Hańderek „Ekonomia wobec kultury"
14.20 – 15.00 mgr Anna Kurzak „Manipulacja w mediach w świetle nieetycznych reklam"
15.00 – 15.40 mgr Wojciech Ciszewski, mgr Ewa Matejkowska „Dlaczego biznes jest społecznie odpowiedzialny? O koncepcjach moralnego uzasadnienia CSR"
15.40 – 15.50 Zakończenie konferencji
 
Więcej informacji na stronie: http://dehumanizacjabiznesu.wordpress.com/
 
Data opublikowania: 04.06.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko