Konferencja "Dehumanizacja biznesu: natura kapitalizmu czy analfabetyzm menedżerów?"

Konferencja „Dehumanizacja biznesu: natura kapitalizmu czy analfabetyzm menedżerów?" jest konferencją poświęconą prześledzeniu i analizie zarówno założeń teoretycznych, jak i praktycznej realizacji wartości etycznych w biznesie. 
 
Codzienna obserwacja coraz silniej pozwala odczuć, iż mamy do czynienia z brakiem jakiejkolwiek etyki w działaniach przedsiębiorców. Podstawowym założeniem etycznym polskiego biznesu wydaje się być przeświadczenie, iż dobre jest to, co generuje jak największy zysk. Nietrudno się domyślić, że założenie takie musi w konsekwencji prowadzić do wyzysku, tak pracowników, jak i konsumentów, braku poszanowania godności i wolności człowieka, uwłaczania pamięci historycznej i wielu innych, szkodliwych dla społeczeństwa i jednostki praktyk. Nekromarketing, przemoc symboliczna w korporacjach, wyzysk i zmuszanie pracowników do działań nieetycznych, techniki manipulacji w sprzedaży, sekty finansowe – to tylko niektóre z problemów, jakie chcielibyśmy poruszyć. Alternatywnie, jako wartościom przeciwstawnym chcielibyśmy się przyjrzeć takim nowym trendom w zarządzaniu jak nurt krytyczny, empowerment i emancypacja pracowników, rola autorytetu symbolicznego, czy duchowość w zarządzaniu. 
 
Podstawowym celem konferencji jest spopularyzowanie podejścia etycznego do biznesu, poszerzenie świadomości na temat działań nieetycznych i ich konsekwencji na tym polu działalności ludzkiej, dotarcie do źródeł problemu, a także próba wyznaczenia możliwych sposobów włączania etyki do biznesu. 
 
Planowana konferencja jest wydarzeniem dwudniowym, które podzielone będzie na część teoretyczną i praktyczną. W programie konferencji znajdą się zarówno wykłady pracowników naukowych, jak i pracowników firm. Planowana jest również pokonferencyjna publikacja, która pozwoli na uzupełnienie luki w literaturze dotyczącej współczesnych problemów etycznych w zarządzaniu.
 
Cele projektu:
 • popularyzacja podejścia etycznego do biznesu; 
 • poszerzenie świadomości społecznej dotyczącej problemu etyczności w biznesie;
 • dogłębna analiza przyczyn nieetycznych działań przedsiębiorców;
 • zapoznanie z alternatywnymi podejściami do biznesu;
 • próba wyznaczenia miejsca etyki w biznesie;
 • uodpornienie i zaznajomienie obywateli ze środkami zaradczymi na działania nieetyczne stosowane wobec nich;
 • kształtowanie odpowiedzialnych postaw u obywateli;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń na gruncie etyki w biznesie pomiędzy uczestnikami konferencji.
 
Efekty projektu:
 • większa świadomość społeczna związana z zagadnieniem etyczności w biznesie;
 • większa wrażliwość społeczeństwa na przejawy stosowania praktyk nieetycznych;
 • nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu etyki w zarządzaniu;
 • zwiększona odporność obywateli na manipulację, wyzysk i poniżenie ze strony przedsiębiorców;
 • wytyczenie nowych możliwych dróg dla biznesu w celu uczynienia go bardziej ludzkim;
 • publikacja pokonferencyjna

Data: 5-6.06.2014r.

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Koordynator: Ernest Bartoszewski r.nestt@gmail.com tel. 695046597

Data opublikowania: 19.04.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko