Nabór referatów na konferencję "Systemy informatyczne w zarządzaniu"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń na konferencję "Systemy informatyczne w zarządzaniu". Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.informatykawzarzadzaniu.wordpress.com do 30 kwietnia Informacje o akceptacji tekstów zostaną rozesłane do 2 maja. Udział w konferencji jest bezpłatny, czas wystąpienia 30-45 minut.

Wystąpienia mogą dotyczyć następujących zagadnień:
 • zarządzanie kolekcjami w muzeum,
 • podpis elektroniczny,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych w administracji,
 • systemy informatyczne usprawniające działalność samorządów,
 • aplikacje dedykowane sektorowi kultury,
 • bezpieczeństwo informacji w sektorze publicznym,
 • metody porządkowania księgozbioru bibliotecznego,
 • administratorzy systemów informatycznych,
 • standardy w systemach informatycznych dedykowanych sektorowi publicznemu, NGO, sektorowi kultury,
 • e-Urząd,
 • e-kultura,
 • zbiory muzealne online,
 • narzędzia wykorzystywane do organizacji wystaw,
 • narzędzia wykorzystywane do zarządzania dokumentami,
 • narzędzia wykorzystywane do zarządzania projektami,
 • wpływ technologii na kulturę, działalność NGO's i administracji publicznej.
Data opublikowania: 17.04.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko