Trzecia edycja konferencji "Event management" dotycząca turystyki eventowej

Po sukcesach konferencji Event Management – między teorią a praktyką i Event Management II. Miejsce – Mecenat – Media – Koło Naukowe MERITUM organizuje trzecią edycję konferencji z cyklu event management  – Event Management III – turystyka eventowa.
 
Pierwsza edycja, która odbyła się w maju 2011 roku, skupiała się na rozbieżności między teoretycznym a praktycznym wymiarem zarządzania eventami. W grudniu 2012 roku, podczas drugiej edycji wydarzenia, organizatorzy postawili sobie za cel poszerzenie wiedzy na temat event managementu zogniskowanej wokół trzech zagadnień – miejsca, mecenatu i mediów. 
 
Kontynuując tematykę zarządzania eventami, która spotkała się z dużym zainteresowaniem osób obecnych na poprzednich konferencjach, Koło Naukowe MERITUM postanowiło wyjść z propozycją rozwinięcia kwestii miejsca w planowaniu wydarzeń kulturalnych organizując trzecią edycję konferencji – Event Management III – turystyka eventowa. Jaką rolę odrywa turystyka w planowaniu eventów a jaką eventy w turystyce? Co stoi za sukcesem wydarzenia? Czy specyfika miasta wpływa na przebieg eventu? Jakie korzyści czerpie miasto z organizacji wydarzeń kulturalnych? Co skłania turystów do uczestnictwa w festiwalach? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci trzeciej edycji konferencji Event Management.
 
W programie konferencji przewidziane są wykłady wygłoszane przez teoretyków zarządzania kulturą z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz dyrektorów i innych osób związanych z poszczególnymi eventami odbywającymi się w Krakowie i innych miastach Polsk.
Uzupełnieniem bloku wykładów będą zajęcia warsztatowe prowadzone w grupach 15-osobowych, dzięki którym wiedza nabyta podczas wykładów będzie mogła być wykorzystana w praktyce.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wczesniejszej rejestracji. Szczegółowy program wydarzenia opublikujemy już niedługo.
 
Koordynator: Karolina Kłys, tel. 607567602, e-mail klyskarolina@gmail.com