Tak było na szkoleniu z pozyskiwania funduszy...

20 listopada członkowie KN MERITUM wraz z gośćmi z kół (Pragma, Historyków, Socjologów, Strateg, Oeconomicus, Innowatorzy Zarządzania, Genetyków i innych), AEEGE, All in UJ oraz osobami niezrzeszonymi w żadnych organizacjach, wzięli udział w szkoleniu z pozyskiwania środków uniwersyteckich. Szkolenie prowadziła Aleksandra Piotrowska, była przewodnicząca Koła, obecnie członek KN MERITUM. Tematyka odnosiła się głównie do środków uzyskiwanych za pośrednictwem Rady Kół Naukowych UJ oraz Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak".
 
 
Poruszane kwestie dotyczyły etapów pozyskiwania dotacji z tych źródeł, elementów składowych procesu aplikacyjnego, ale również zasad wydatkowania przyznanych środków i różnorakich dobrych praktyk związanych z korzystaniem z funduszy uniwersyteckich.
 
 
Po mimo dużej grupy uczestników (38 osób), mieliśmy możliwość omówienia indywidualnych przypadków oraz wątpliwości i pytań powstałych w trakcie szkolenia.
 
Należy zaznaczyć, że spotkanie to, było już drugim tego typu organizowanym przez KN MERITUM. Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy są zadowoleni z udziału, a przekazane informacje przydadzą im się w walce o dotacje. Życzymy powodzenia!
 
 
Tekst: Aleksandra Piotrowska
Zdjęcia: Mateusz Ciepielewski, Agnieszka Pudełko, Michał Twaróg
Data opublikowania: 21.11.2013
Osoba publikująca: Agnieszka Pudełko